Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé – novinky na sezónu 2021/2022

Společnost Syngenta pravidelně přináší na trh nové a výkonnější hybridy nejen v silážním, ale i v zrnovém segmentu. V loňském roce měli pěstitelé k dispozici šest nových materiálů – SY Amfora, SY Invictus, SY Ambador, SY Ignis, SY Solandri a SY Minerva. V letošní sezóně přidáváme další, označený kódem SA0669 (SY Liberty). S loňskými novinkami máme velké plány. Pojďme si je blíže představit a také trochu připomenout přínosy našich speciálních šlechtitelských programů Powercell a Artesian.

Powercell – vysoce stravitelné hybridy

Označení pro naši genetiku vysoce stravitelných silážních hybridů se stále více dostává do povědomí pěstitelů. A rozhodně to není náhoda, neboť hybridy SY Campona a SY Gordius pravidelně obsazují první příčky v kvalitě na ÚKZÚZ. Syngenta je díky tomuto speciálnímu šlechtitelskému programu schopna nabídnou pěstitelům kromě vysokých výnosů také excelentní stravitelnost vlákniny a s novou generací také vysoký obsah škrobu v siláži, což je kombinace, kterou na trhu prakticky neuvidíte. Powercell hybridy fungují spolehlivě na mléko i bioplyn.

Příklad

Z výživářského hlediska můžeme přínos Powercell genetiky velmi lehce ukázat přes produkci mléka na modelovém příkladu.

Při průměrném výnosu kukuřičného hybridu cca 15 t/ha, 30 % škrobu, sušině 33 %, atd.

S každým +1 % stravitelnosti vlákniny = přibližně + 185 l mléka/ha navíc, vynásobíme cenou řekněme 9 Kč/l mléka = + 1665 Kč/ha. Genetika Powercell dosahuje v průměru + 2–3 % stravitelnosti vlákniny vs. standardní hybridy, takže se dostáváme až na 3 x 1665 Kč = + 4995 Kč/ha na mléce jen díky stravitelnosti.

S vyšším ha výnosem či obsahem škrobu (+1 % škrobu = cca + 200 l mléka/ha) se samozřejmě tento benefit výrazně zvyšuje, což je směr, na který jsou šlechtěny nové Powercell hybridy, zejména SY Amfora, SA0669 (SY Liberty) a SY Kardona. Odpověď na otázku, zda se pěstování hybridů Powercell vyplatí, nechám na vás…

Artesian – genetika suchovzdorných hybridů Syngenta

Můžeme říci, že v případě standardního průběhu počasí je jejich výkonost na úrovni či lehce nad výkonností klasických hybridů. Čím více se ale v sezóně projevuje sucho, tím větší pozitivní rozdíl ve výnose Artesian hybridy pěstitelům přináší.

SA0669 (SY Liberty) novinka

(FAO 220 siláž, Powercell)

Žhavá novinka v silážním segmentu z genetiky Powercell. Jedná se o genetiku, která vychází ze stejné produktové řady jako SY Amfora = vysoký výnos, vysoká stravitelnost, vysoký obsah škrobu. Když k tomu ještě přidáme excelentní počáteční růst a toleranci vůči chladu, tak máme v rukou ideální hybrid do vyšších a chladnějších poloh.

Foto 1 – SY Liberty, nový Powecell hybrid s genetikou SY Amfora v raném silážním segmentu

SY Amfora

(FAO 260 siláž/zrno, Powercell)

Tomuto hybridu věnuji speciální pozornost. Jedná se o nejnovější generaci hybridů Powercell, která se oproti předchozím generacím vyznačuje kromě vysokého výnosu a stravitelnosti také excelentním obsahem škrobu, což potvrzují i data z ÚKZÚZ. Dlouhodobé výsledky ukazují obsah škrobu nad 35 %, stravitelnost na úrovni hybridů SY Campona a SY Gordius, které pravidelně vítězí ve stravitelnosti na ÚKZÚZ. Když k tomu ještě přidáme nejlepší hodnocení v odolnosti vůči chladu, tak jsem přesvědčen, že pěstitelé budou s tímto hybridem nad míru spokojeni.

Foto 2 a 3 – SY Amfora, unikátní kombinace výnosu a současně špičkové stravitelnosti a obsahu škrobu v siláži

SY Invictus

(FAO 230 siláž/240 zrno)

Tento hybrid se vyznačuje excelentními výnosy hmoty z ha bez ohledu na ročník a stanoviště. Jedná se o velmi vysokou kukuřici, která má univerzální využití pro siláž na mléko, bioplyn, ale také na zrno. Kvalitou siláže se pohybuje velmi blízko genetice Powercell, avšak přísným měřítkem SY Invictus těsně neprošel. To však znamená, že i vs. klasické hybridy má nadstandartní parametry kvality.

SY Glorius

(FAO 260 siláž zrno)

Tento hybrid nejlépe popíši oficiálními čísly. První místo ve výnose siláže na ÚKZÚZ 2018–2019. Nejvyšší rostlina v našem portfoliu ranných siláží. Artesian gentika, kterou používáme pro suchovzdorné hybridy, byla potvrzena taktéž na ÚKZUZ, kde SY Glorius obsadil první příčku. Když k tomu přidáme, že tento hybrid je pěstován i na zrno, tak získáme vysoce výkonný a současně flexibilní hybrid.

SY Ambador

(FAO 260 zrno/siláž, Artesian)

Letošní sezóna přinesla již na jaře zvýšený požadavek na ranější koňské zuby. SY Ambador doplňuje segment našich 260-tek SY Fenomen a SY Fregat. Jedná s o hybrid s vysokým zrnovým potenciálem a současně velmi dobrou sklizňovou vlhkostí zrna. Velmi dobře doplňuje špičku a svou suchovzdornost potvrdil ve státních odrůdových zkouškách na Slovensku, kde dosáhl výnosů nad 110 % při jedné z nejnižších sklizňových vlhkostí.

SY Ignis

(FAO 320 zrno/siláž, Artesian)

Nový hybrid ve středně pozdním segmentu, který nahradil v našem portfoliu hybrid SY Dartona. Jedná se o velmi flexibilní materiál s vysokými výnosy zrna a dobrou ekonomikou sušení. Díky vyššímu vzrůstu ho lze použít i do siláže.

 SY Solandri

(FAO 360 zrno/siláž)

Hybrid s excelentním výnosovým potenciálem zrna. Přestože se nejedná o genetiku Artesian, tak vykazuje i velmi stabilní výkony na sušších lokalitách. Je typický velmi robustním klasem. Díky mohutnému habitu rostliny se hodí také pro silážní využití.

Pevně věříme, že Vám článek přinesl potřebné informace a doufáme, že některé z hybridů kukuřice Syngenta se stanou základem pro Vaši produkci siláže či zrna a pomohou Vám v podnicích či na farmách navýšit profit.

Za tým Syngenty bychom všem chtěli popřát klidné prožití podzimních a zimních měsíců bez lock-downů a jiných pohrom. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na náš tým obchodních zástupců, kontakt na toho svého naleznete na www.syngenta.cz.

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.,

Technický manažer pro kukuřici CZ/SK,

Syngenta Czech,

Foto archiv firmy*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *