Archiv pro štítek: Německo

Filtr

V Německu průměrná sklizeň brambor

Podle předběžných výsledků, které zveřejnilo Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství, se letos v Německu sklidí 10,6 milionu tun brambor. Produkce je nižší jak kvůli nepříznivému průběhu počasí, tak v důsledku nižší osázené plochy. I mají naši sousedé vysokou míru soběstačnosti a část produkce exportují.

Kategorie: Okopaniny

Kvůli počasí čekají v Německu nižší sklizeň

Německý zemědělský svaz vydal na začátku července první prognózu očekávané sklizně. Předpokládala produkci obilovin ve výši 45,4 mil. t. Odlišná čísla ale v polovině měsíce zveřejnil Německý svaz Raiffeisen, který mírně snížil svou prognózu sklizně obilovin oproti předchozímu měsíci na 43,8 milionu tun. Důvodem je nepříznivé počasí během sklizně. V...

Kategorie: Obilniny

Transformace zemědělství v Německu pokračuje

V Německu průběžně klesá počet zemědělských podniků, za posledních deset let o 12 %. Zároveň roste plocha, kterou jedna farma obhospodařuje. Je také výrazně méně podniků s chovem hospodářských zvířat, jejich stavy ale zůstávají prakticky shodné. Roste počet podniků v ekologickém zemědělství. Vyplývá to z výsledků loňského agrárního cenzu, který...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Němci přitvrdili v ochraně hmyzu

V Německu odsouhlasil spolkový sněm a spolková rada legislativní balíček k ochraně hmyzu. Zahrnuje opatření ke snížení světelného znečištění, zákaz používání vybraných insekticidů v určitých oblastech nebo například konec používání glyfosátu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Protesty zemědělců v Německu trvají

Zemědělci v Německu spustili koncem ledna letošního roku sérii protestních akcí, které v různé míře trvají dosud. Poukazovali během nich na řadu věcí, sahajících od nízkých cen potravin v řetězcích přes útoky na zemědělství až po tehdy připravovaný problematický zákon o ochraně hmyzu. Připomínali také setrvalý pokles počtu německých zemědělců...

Kategorie: Významné události

Méně cukrovky u hlavních producentů

Dva největší producenti cukrové řepy v Evropské unii, Francie a Německo, uvádějí meziročně mírný pokles sklizňových ploch a očekávají nižší výnos. Zvláště ve Francii bude zřejmě propad produkce výrazný. Oba státy mají problémy s nedostupností účinných přípravků na ochranu rostlin. Francouzské ministerstvo zemědělství chce vzhledem ke kritické situaci výjimku na...

Kategorie: Okopaniny

Obilovin bude v Německu mírně méně

Německý zemědělský svaz očekává letos sklizeň obilí ve výši 42,4 milionu tun. Je to o zhruba dva miliony tun (necelých 5 %) pod průměrem let 2015 až 2019, který dosáhl 44,4 milionu tun. Sklizeň ozimé řepky mírně vzrostla na 3,3 milionu tun. Vyplývá to z konečné bilance, která vychází z...

Kategorie: Obiloviny