Slunečnice se skvělým startem

Pro sezónu 2022 obohacujeme naše portfolio hybridů slunečnice o dva nováčky. Jsou jimi odrůda SY Chelsea spadající do segmentu Clearfield® Plus a dále SY Barilio, které rozšiřuje nabídku slunečnic s vysokým obsahem kyseliny olejové (HO) v segmentu Clearfield®.

Zákaz přípravků umožňující desikační zásah v ČR výrazně ovlivnil pěstování většiny olejnin s největším dopadem na slunečnici. Toto omezení výrazně proměnilo také skladbu portfolia slunečnice společnosti Syngenta. Snažíme se zařazovat přednostně odrůdy, které svou raností pěstiteli pomáhají.

Přestože minulé roky přály dozrávání slunečnice přece jen více než sezóna 2021, výnosy z provozů, které nám jsou hlášeny, dosahují vysokých čísel. V jednom případě překročily dokonce hranici šesti tun z hektaru. Tyto výsledky si budete moci prohlédnout na našich webových stránkách.

V tuto chvíli máme k dispozici výsledky aktuální poloprovozních pokusů společnosti SPZO ze Slovenska, kde společnost Syngenta obsadila s pěti zařazenými odrůdami hned první čtyři místa. Vítězná odrůda SY Bacardi předčila svým výnosem průměr pokusů o 0,7 t/ha, a dokonce o 1,1 t/ha odrůdu nejslabší. Následuje SY Neoma na druhém místě a z ní odvozené odrůdy SY Neostar a SY Onestar na 3. a 4. pozici.

Graf. 1 POP SPZO SK 2021 – slunečnice, výnos (t/ha při 8% vlhkosti nažek, tři lokality)

Mezi naše nejranější odrůdy ze segmentu velmi raných odrůd patří hybrid SY Chronos a od loňské sezony nově hybrid Suomi. Mezi rané pak patří léty osvědčené NK Brio. O všechny zmíněné odrůdy je každoročně velký zájem a nejinak je to i v tomto roce. Doporučujeme objednat co nejdříve.

Obě novinky sezony 2022, hybridy SY Chelsea i SY Barilio, řadíme do raného až středně raného segmentu. To v případě zástupce HO segmentu – SY Barilio je jistě příjemnou novinkou.

SY Chelsea CLP® – NOVINKA

Novinka SY Chelsea nese logo Clearfeald® Plus s rychlým vývojem. Důvodem je skutečnost, že SY Chelsea má na jaře velmi rychlý start a z tohoto důvodu je vhodná i do okrajových oblastí pěstování slunečnice. Tato vlastnost jí umožňuje bezproblémový vývoj i za chladných jar. Snáší i ranější termíny výsevu. Velmi dobře se osvědčila i na suchých lokalitách s vysokými teplotami. Tyto vlastnosti s velmi dobrým zdravotním stavem hybridu SY Chelsea zajišťují velkou stabilitu výnosu. Obsah oleje se pohybuje na úrovni 47,7 % s HTS 52 g. Dosahuje velmi dobré odolnosti proti hlízence na stonku i úboru a také výborné odolnosti vůči verticiliu.

SY Chelsea

SY Barilio CL® HO-Clearfield® výjimečný v oleji

Správnou volbou pro zájemce odrůd s vysokým obsahem kyseliny olejové v oleji bude nový hybrid SY Barilio. Spadá do segmentu raných až středně raných odrůd. Olejnatost se blíží hranici 50 % a obsah kyseliny olejové 87 %. Stejně jako u odrůdy SY Gracia CLP® i SY Barilio vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Velmi dobře odolává fomě i hlízence na úboru i stonku. U odrůdy SY Barilio doporučujeme nenavyšovat výsevek nad doporučený. Pokud dojde k navýšení, může dojít k podpoře prodlužovacího růstu.

Novinky sezony 2022 velmi dobře doplňují stávající portfolio společnosti Syngenta. Mezi ty patří:

SY Onestar CLP®

SY Onestar je raný až středně raný hybrid s normálním typem oleje. Patří do rodiny slunečnic vycházejících z NK Brio, kam patří také NK Neoma a SY Neostar, které mají již několik let svoje stabilní místo u pěstitelů. SY Onestar dosahuje stabilní úrody bez výrazných požadavků na podmínky prostředí a možno ho tak pěstovat ve všech oblastech určených pro produkci slunečnice. Patří mezi nižší hybridy s pevným stonkem a velmi dobrou odolností poléhání a lámání stonku.

Suomi

Suomi – HTS osivo pro technologii ošetření herbicidem Express 50 SX od FMC.

S hybridem Suomi vstoupila společnost Syngenta se svojí genetikou na český trh do segmentu HTS rezistentních slunečnic k herbicidu Express 50 SX. Jde o velmi raný hybrid s normálním typem oleje, jenž je díky výborné kombinaci ranosti a výnosového potenciálu schopný si poradit v různých pěstitelských podmínkách. Suomi je hybrid nižšího vzrůstu s polopřevislým plně fertilním úborem a velmi dobrým zdravotním stavem.

NK Brio

NK Brio se dlouhodobě řadí mezi úspěšné hybridy na našem trhu. Patří do segmentu klasických slunečnic s normálním typem oleje. Jedná se o raný hybrid, který i vlivem mohutného kořenového systému snáší rané setí. Spolu s hybridy SY Bacardi a SY Chelsea patří mezi nejvíce suchovzdorné hybridy v našem portfoliu. NK Brio doporučujeme pro široké rozpětí pěstitelských podmínek z důvodu jeho vysoké míry plasticity a univerzálnosti.

SY Chronos

Jedná se o nejranější materiál v našem portfoliu spadající mezi velmi rané hybridy. Díky pevnému stonku má velmi dobrou odolnost proti poléhání a lámání. Dobrých výsledků dosahuje také v suchých podmínkách. Nemá specifické požadavky na pěstování.

NK Neoma CL®

Naše stálice ve slunečnici – NK Neoma patří stále mezi nejprodávanější hybridy v Evropě z portfolia slunečnice společnosti Syngenta. Jedná se o středně raný hybrid s normálním typem oleje. Nemá specifické požadavky na pěstování. V plné zralosti je typická vypouklým polopřevislým až převislým úborem. NK Neoma je hybrid nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dosahuje velmi vysoké stability výnosu.

SY Neostar CLP®

SY Neostar je středně raný hybrid slunečnice s normálním typem oleje. Vyznačuje se rychlým počátečním růstem a vyrovnaným porostem po dobu celé vegetace. Disponuje velmi dobrou odolností vůči poléhání, která je dána i jeho nižším vzrůstem (kolem 160 cm). Má polopřevislý až převislý úbor a velmi dobrou odolnost proti chorobám foma a hlízenka.

SY Bacardi CLP®

SY Bacardi dlouhodobě potvrzuje svoji pozici výnosového lídra. Spadá do segmentu středně raných slunečnic s velmi vysokou odolností vůči suchu. Tento hybrid je typický svojí robustností stonku, který mu zaručuje nepoléhavost a odolnost proti lámání stonku. Jedná se o středně vysokou odrůdu s převislým úborem, který velmi dobře reaguje na navýšení intenzity a má velmi dobrou odolnost proti nejčastěji se vyskytujícím chorobám, jež slunečnici napadají.

SY Gracia CLP® HO

Hybrid SY Gracia znají pěstitelé jako hybrid s vysokým výnosem nažek a oleje (50,7 %) se stabilním a vysokým obsahem kyseliny olejové na úrovni 88,5 %. Spadá do středně raného segmentu slunečnic s polopřevislým úborem. Má výbornou odolnost k účinné látce imazamox a také k hlízence, fomě, verticiliu a alternárii.*

RNDr. Ondřej Skala
Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *