Rezistence plevelů narůstá

Herbicidní ochrana porostů pěstitelům usnadňuje práci, ale na druhé straně přicházejí i určité potíže. Při dlouhodobém používání herbicidů se stejnou účinnou látkou může u plevelů vzniknout vůči nim rezistence. V současnosti se vyskytuje nejvíce rezistentních populací plevelných rostlin z čeledí lipnicovité, hvězdnicovité a brukvovité.

Dlouhodobé používání herbicidních přípravků také vede ke změně plevelného spektra. Některé dříve hojné plevele vymizely, zatímco jiné původně málo škodlivé se rozšířily. Mezi v minulosti neškodné plevele patřila violka trojbarevná, která v současnosti nabývá na významu.

Rostliny mohou být k účinné látce buď rezistentní nebo tolerantní. Rezistence představuje absolutní odolnost proti dávce herbicidů, která za normálních okolností hubí plevele v porostu kulturní plodin. Tolerance znamená přirozenou odolnost rostlin proti používaným herbicidům.

Na problematiku rezistence plevelů vůči herbicidům byla zaměřena videokonference, kterou uspořádaly Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a Česká technologická platforma pro zemědělství.

Na našem území se začaly objevovat rezistentní plevelné druhy v osmdesátých letech minulého století. Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se ve své přednášce zaměřila na rezistenci dvouděložných plevelů vůči herbicidům.

V roce 1982 byla zjištěna rezistence rdesna blešníku vůči účinné látce atrazinu. Následně v roce 1985 se k atrazinu stal rezistentním také laskavec ohnutý, u kterého v roce 2017 přibyla rezistence proti terbuthylazinu a metamitronu.

Merlík bílý byl v roce 1986 rezistentní proti atrazinu a poté v roce 2017 i k terbuthylazinu a metamitronu. V roce 1987 se objevila rezistence vůči atrazinu u turanky kanadské, která byla v roce 2007 rezistentní i ke glyfosátu.

Proti atrazinu, který je už v současnosti zakázán, se koncem osmdesátých let minulého století staly rezistentními starček obecný, lipnice roční, laskavec Powellův i rdesno červivec. V pozdějších letech se objevovaly další rezistence plevelných dvouděložných i jednoděložných druhů k herbicidům. K novějším patří rezistence heřmánkovce přímořského a máku vlčího proti tribenuronu zjištěná v roce 2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *