Řepka vyžaduje kvalitní péči

Pěstitelé řepky mohou udělat pro vyšší výnosy mnohé. Základním předpokladem je výběr vhodných odrůd do konkrétních podmínek pěstování i pečlivé ošetřování za vegetace. Především na zásady pěstování a ochrany řepky byl zaměřen dubnový polní den firmy Bayer s. r. o.

Společnost každoročně zakládá pokusy s různými plodinami včetně řepky v Libčanech na Praze-západ. Formou videokonference přenášené přímo z pole se mohli zájemci z řad pěstitelů i odborné veřejnosti seznámit se stavem porostů a vyslechnout si pěstitelská doporučení od zástupců pořadatelské firmy.

Veškeré osivo řepky firma dodává mořené. Pro příští sezónu bude namořeno fungicidně mořidlem Scenic Gold s účinnými látkami fluopikolid a fluoxastrobin. V případě zájmu pěstitelů bude osivo odrůd DK Excited, DK Expansion, DK Exception a DK Exotter navíc také insekticidně namořeno přípravkem Buteo Start.

Jedná se o novou technologii moření nazvanou Acceleron Elite, ve které se spojuje fungicidní a insekticidní moření. Fungicidní složka ochrání vzcházející rostliny řepky proti fómě a dalším chorobám a insekticidní proti dřepčíkům a ostatním škůdcům.

Novinku představuje insekticidní mořidlo Buteo Start určené proti klíčovým škůdcům řepky (dřepčíkům, květilce a savým škůdcům) Obsahuje novou účinnou látku flupyradifurone, která byla vyvinuta v laboratořích pořadatelské firmy. Flupyradifurone patří do skupiny butenolidů. Buteo Start poskytuje bezpečnou ochranou vzcházejících rostlin řepky do fáze dvou pravých listů. Mořidlo má dobrý ekotoxikologický profil a neškodí včelám.

Po odeznění účinku mořidel je potřeba rostliny řepky ochránit proti chorobám a škůdcům. V technologii pěstování řepky představují fungicidy a insekticidy nutnost. Ing. Petr Ort z pořadatelské firmy připomněl současný problém, že mají pěstitelé k dispozici stále méně účinných látek, tedy i přípravků. Z tohoto důvodu se obtížněji uplatňují antirezistentní strategie.

Ing. Ort představil nový systém insekticidní ochrany nazvaný D-ACT. Jedná se o spojení dvou insekticidů Decis Forte s účinnou látkou deltamethrin a Yoroi obsahující acetamiprid. Systém D-ACT lze využít jednou proti stonkovým krytonoscům, jednou proti blýskáčkům a jednou jako poslední insekticidní ošetření proti škůdcům v době květu. Proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému se doporučuje dávka přípravku Yoroi 0,15 až 0,18 kg/ha.

 

Nepodcenit choroby

Jak uvedl Ing. Ort, řada porostů řepky na našem území byla na podzim v dobrém stavu, ale někde škodili dřepčíci a další škůdci. Poškození je samo o sobě problematické a nadto ještě představuje vstupní bránu pro infekce.

Kromě insekticidů tedy řepka vyžaduje fungicidní ošetřování na podzim i na jaře. Pro podzimní i jarní ochranu proti chorobám se může uplatnit přípravek Tilmor obsahující prothiokonazol a tebukonazol, růstový regulátor s fungicidním účinkem. Působí proti fómě, botrytidě i alternárii.

Řídké porosty řepky je potřeba v jarním období regulovat co nejdříve, aby se rostliny dostatečně rozvětvily. Husté porosty řepky stačí ošetřit v dlouživém růstu až při výšce kolem čtyřiceti centimetrů na zkrácení rostlin proti polehnutí.

Poslední aplikace fungicidu za vegetace řepky proti hlízence obecné má proběhnout v době květu, optimálně když začínají opadávat korunní plátky. K tomuto účelu je vhodný fungicid Propulse s účinnými látkami fluopyram a prothiokonazol. Po fungicidním ošetření kvetoucí řepky se vždy zvyšuje výnos. Po odkvětu už se řepku nevyplatí fungicidně neošetřovat.

 

Ing. Hana Honsová

Praha

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č.5/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *