Filtr

Stručná informace o výskytu škodlivých organismů (choroby a škůdci) č. 6 za období 7. – 14.5. 2000

Počasí V daném období přetrvávaly nadprůměrné teploty beze srážek. U ozimů docházelo k urychlení vývoje a nedostatkům ve výživě. U většiny plodin se projevoval nedostatek vláhy v důsledku sucha, pouze ojedinělé lokální deště, bouřkového charakteru nezlepšily vláhový deficit. Obilniny V ozimých obilninách docházelo vlivem sucha k redukci již vyvinutých odnoží...

Kategorie: Nezařazené

Výroba pícnin je u nás málo intenzivní

„Extenzivní výroba píce na orné půdě je i dnes v příznivých půdně klimatických podmínkách málo efektivní, a proto je nezbytný obrat k intenzitě výroby na úrovni minimálně 9 tun/ha sena víceletých pícnin,“ uvádí ve jednom ze článků připravovaného Speciálu Plus květnového časopisu Farmář RNDr. Jan Nědělník z Výzkumného ústavu...

Kategorie: Nezařazené

Galben M – nový proti plísni bramborové

Firma OptimAgro, která je součástí společnosti Aventis Group, prodává na českém trhu především známé a zavedené přípravky na ochranu rostlin. Obchoduje však také s produkty firem, které nemají na českém trhu vlastní zastoupení. Jedním z takových přípravků je i letošní novinka, italský fungicid Galben M, určený k řešení problémů s...

Kategorie: Nezařazené

Regulátory růstu proti polehnutí obilí

Vymetané porosty obilnin mohou poskytnout hezký pohled nejen agronomům, ale i projíždějícím motoristům, cyklistům nebo procházejícím turistům. Často však mohou odborníci i laici vidět nepřehlédnutelný nedostatek – polehlé obilí. Někdy jsou polehlé velké souvislé plochy, jindy pruhy nebo ohniska. Podle těchto okolností lze také odhadnout okruh příčin. Konečným důsledkem polehnutí...

Kategorie: Nezařazené

Biologický výnos je v praxi nedosažitelný

Podíváme-li se mikroskopem v době dlouživého růstu ozimé řepky na květní základy, napočítáme jich na jedné rostlině dva a půl až tři tisíce. Viditelných poupat se potom vyvine jenom 300 až 500, květů 200 až 300 a na konci vegetace je možné sklidit jen 150 až 180 šešulí. Počítáme-li dále,...

Kategorie: Nezařazené

Využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství brání neexistující legislativa

Především o připravované legislativě upravující používání čistírenských kalů v zemědělství diskutovali odborníci na semináři Možnosti využití kalů v zemědělství, který 27.dubna uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Vzhledem k tomu, že produkce těchto odpadů stále narůstá a např. v České republice činí jejich roční produkce 150 až 200 kt...

Kategorie: Nezařazené

Konopí za katr nepatří!

Řekne se konopí - a vybaví se drogová problematika. Není však konopí jako konopí a právě tato neznalost vedla v řadě případů policii k ničení políček neškodného konopí setého (Cannabis sativa L.) a také k nájezdům vyznavačů "trávy" (konopí indického) do neškodných porostů konopí setého pro technické účely.

Kategorie: Nezařazené

Pěnová technologie zlepší účinek mořidel

Producenti certifikovaných osiv měli v prvním dubnovém týdnu možnost se přesvědčit, do jaké míry ovlivnilo použití mořidel zdravotní stav ozimých obilnin. Na pozemcích Zkušební stanice Trutnov, s.r.o., se konaly Polní dny firmy Novartis, které tato firma uspořádala i na několika dalších místech republiky. Na Polních dnech v Trutnově se účastníci...

Kategorie: Nezařazené

Sortiment používaného zeleného koření se rozšiřuje

Zelené koření, někdy také nazývané bylinkami, se v našich zemích pěstuje a používá odpradávna. Jeho význam se však snížil s dovozem orientálních druhů koření. Dnes se sice k zelenému koření české hospodyňky začínají opět vracet a sortiment používaných bylinek se naopak rozšiřuje. Ke známé pažitce, kopru a petrželce přibyly bazalka,...

Kategorie: Nezařazené

Informace napříč všemi plodinami

Zatímco na českých a moravských polích stále výrazněji dominují obilniny a olejniny, ostatní kategorie zemědělských plodin se takřka stávají popelkami. Důvod je všem znám – poprávka po nich a ekonomika jejich pěstování. Přesto na konferenci Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů byl věnován prostor i těmto,...

Kategorie: Nezařazené