Filtr

Kompletní sortiment pro brambory

Především stroje spojené s pěstováním brambor prezentovala na Dni Zemědělce akciová společnost Kuks. Její záběr je mnohem širší, poskytuje také služby a poradenství v oblasti zemědělství, prodává náhradní díly a má vlastní výrobu. Hlavní činností společnosti je prodej a servis technologií na brambory, prodej a výroba náhradních dílů a...

Kategorie: Okopaniny

Zelený postřikovač s výbavou

Zemědělskou techniku vystavovala na Dni Zemědělce také společnost CRS Marketing, s. r. o. Expozici dominoval samojízdný postřikovač Damman, návštěvníci si mohli prohlédnout i rozmetadlo hnoje nebo vakovač. David Bouma Jak uvedl zástupce společnosti CRS Marketing Ing. Michael Málek, představený typ Damman DT 2800 H je vybavený 6000 l nádrží....

Kategorie: Den Zemědělce, Ochrana rostlin

Zrnová kukuřice přináší výhody

Celkem sedmnáct různých hybridů od FAO 230 do FAO 350 si mohli návštěvníci prohlédnout na polním dnu KWS, který proběhl na pozemcích ZAS Bečváry a. s. Věnován byl zvláště odrůdám určeným na zrno a jeho součástí byla i jejich sklizeň a vyhodnocení vybraných materiálů. Ing. Petr Růžička, jednatel společnosti...

Kategorie: Kukuřice

Rezistence nejpěstovanějších odrůd pšenice ke rzi pšeničné

V loňském roce se v České republice ve větší míře vyskytla na pšenici rez pšeničná, ta patří k závažným patogenům pšenice. O jejím výskytu každoročně rozhoduje průběh počasí (teplota, vzdušná vlhkost, srážky, převládající větry) ve vztahu k vývoji rostliny. Pokud dojde k infekci, pak její průběh kromě toho ovlivňuje i hustota porostu nebo stav živin...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Modernizují rostlinnou i živočišnou výrobu

Zemědělský podnik Agra Řisuty s. r. o., který hospodaří v suché oblasti Kladenska a Rakovnicka, vznikl v roce 1994 z někdejšího JZD Rozvoj Řisuty. Při založení firmy hospodařili na zhruba 1200 hektarech. V průběhu let se výměra polí měnila až na současných přibližně dva a půl tisíce hektarů zemědělské půdy, z toho 150 hektarů...

Kategorie: Nezařazené

Jarní přízemní mrazy v období let 1991–2021

Pro analýzu rizika výskytu jarních přízemních mrazů v České republice využili autoři studie klimatická data z let 1991–2021. Nejvyšší riziko výskytu přízemních mrazů bylo identifikováno v okresech Bruntál, Český Krumlov, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Plzeň-město, Plzeň-sever, Prachatice a Sokolov a obecně ve vyšších polohách. Během jarních měsíců riziko výskytu mrazů průběžně...

Kategorie: Klima

Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje

Sója (Glycine max) patří podobně jako ostatní druhy luskovin do rozsáhlé čeledi Fabaceae. Ve světě je nejpěstovanější a ekonomicky nejdůležitější luskovinou, poskytuje rostlinné bílkoviny a tuky pro výživu lidí, pokrutiny a šroty se využívají jako kvalitní krmiva. V České republice se začala sója omezeně pěstovat už před druhou světovou válkou, ale...

Kategorie: Luskoviny

V Rakousku rekordní sklizeň sóji

Více než 232 150 tun sóji sklidili v roce 2021 zemědělci v Rakousku, jedná se o rekordní číslo. V porovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 29 331 tun, tedy o 15 %. Důvodem je rozšíření celkové osevní plochy a také lepší hektarové výnosy v porovnání s...

Kategorie: Olejniny

Kukuřičné siláže a nižší aerobní stabilita

Kukuřice je za normálních okolností lehce silážovatelnou plodinou. Musí se však sklízet v optimální vegetační fázi, což většinou nastane, když je mléčné linie ve dvou třetinách zrna a sušina celých rostlin se pohybuje kolem 33 %. V této fázi je údajně podle Filya (2004) maximální výnos fermentovatelných živin a degradovatelné neutrálně...

Kategorie: Kukuřice

Výskyt krytonosce zelného na ozimé řepce během jara 2021

Na jaře letošního roku proběhl monitoring výskytu podzimního kmene krytonosce zelného (Ceutorhynchus assimilis Paykull 1792), respektive přítomnosti hálek s jeho larvami na kořenech ozimé řepky. Monitoring proběhl celkem na 38 lokalitách v rámci Čech a Moravy. Na Českých lokalitách byl zjištěn vyšší výskyt tohoto opomíjeného škůdce v porovnání s Moravskými lokalitami. Přímé škody na...

Kategorie: Olejniny