Filtr

Rezistence hlodavců k nástrahám

Téma škodlivosti a hubení hlodavců bylo v posledních letech mediálně převážně spojováno s přemnoženými hraboši na polích. Je ovšem nutné upozornit, že nejen hraboš, ale i další hlodavci – jako myš a potkan – působí značné škody v zemědělských skladech a potravinářských provozech. Zejména se začínají v EU objevovat obavy o...

Kategorie: Skladování

Specifika halových skladů zrnin

Sklizené zrniny se po posklizňové úpravě skladují po delší dobu v různých typech skladovacích prostor podle finančních a prostorových možností jednotlivých zemědělských podniků. Aby mohly být takovéto zemědělské komodity prodány v optimálním čase za co nevyšší cenu na trhu, jsou zapotřebí vhodné skladovací prostory, kde jsou vytvořeny skladovací podmínky pro zachování...

Kategorie: Skladování

Lnářský a konopářský rok 2021

„Superpotravina“, takto byla vícekrát označena semena olejného lnu na semináři konaném Svazem lnu a konopí ČR 25. 11. 2021 ve společnosti Agritec v Šumperku. Již v úvodních slovech předsedy svazu Ing. Prokopa Šmirouse, CSc., zazněla potřebnost se této maloobjemové plodině věnovat šířeji. Hlavní informace ze semináře shrnuje Ing. Marie Bjelková,...

Kategorie: Olejniny

Výsledky zkoušení odrůd máku setého

Jedinou plodinou, v jejímž pěstování i exportu semene jako potraviny hraje Česká republika v současnosti nejvýznamnější světovou roli, je mák setý. Druhým nejvýznamnějším producentem je Turecko. Podstatná produkce pochází také ze Španělska, Francie a Maďarska, kde je semeno produkováno jako vedlejší produkt z odrůd s vysokým obsahem morfinu v makovině určených pro farmaceutické...

Kategorie: Olejniny

Výsledky zkoušení odrůd kmínu

Základní kořeninovou rostlinou našeho zemědělství pěstovanou na největší ploše je kmín kořenný. Jeho pěstování a také šlechtění má u nás dlouhou tradici. Plochy i výnosy v praxi dosti výrazně kolísají. Tématu se věnujeme v týdeníku Zemědělec. Ing.Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvádí, že v letech...

Kategorie: LAKR

Osvědčí se sója širších řádcích?

Zájem zemědělské praxe o pěstování sóji luštinaté v České republice v posledních letech narůstá. Vývoj osevních ploch, přestože vykazuje meziroční kolísání, vykazuje rostoucí trend. V roce 2021 se osevní plochy dokonce přiblížily hodnotě 20 tis. ha. Snaha alespoň o malou míru, soběstačnosti z hlediska produkce sóji je však patrná ve většině evropských...

Kategorie: Olejniny

Kmín trošku z jiného úhlu pohledu

Velkým propagátorem a inovátorem v oblasti kmínu, především jeho tradiční dvouleté formy, je výkonný ředitel spolku Český kmín, z. s., a lisař Olejového mlýnu Petráveč Karel Jonák. Vedle manažerské činnosti, v rámci níž se tomuto muži podařilo například oživit trh s touto kořeninovou rostlinou a rozjet kampaň se společností Vitana, Ambiente a též...

Kategorie: LAKR

Ochrana ovsa proti napadení prašnou snětí ovesnou

Houba Ustilago avenae (Pers.) Rostr. je původcem choroby zvané prašná snětivost ovsa. Jejím nejvýznamnějším hostitelem je oves. Choroba napadá pluchatý oves setý (Avena sativa) i bezpluchý oves nahý (Avena nuda). Napadat může i ječmen (Hordeum vulgare) a některé trávy (Poaceae), například rodu Arrhenatherum, Dasypyrum, Haynaldia a Holcus. Choroba způsobuje destrukci klasů...

Kategorie: Obilniny

Odhalit falešný včelí med bude snazší

Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Způsobů pančování je velké množství. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití více metodických přístupů. Pomoci může nová metoda, kterou vyvinuli vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a...

Kategorie: Výzkum