Filtr

Ceny ředitele VÚRV za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) ocenil výzkumníky za loňské nejlepší publikační a aplikované výsledky zemědělského výzkumu. V kategoriích Excelentní výsledky, Publikační výsledky a Aplikované výsledky bylo uděleno 16 cen. Mezi oceněnými jsou například botanické larvicidy z esenciálních olejů vybraných miříkovitých rostlin, nové odrůdy pšenice a řepky, metodika...

Kategorie: Výzkum

Snižují uhlíkovou stopu hnojiv

Praktické využití hnojiv vyrobených bez využití fosilních paliv se dostalo do finále. Zástupci společnosti Yara a družstva Lantmännen podepsali smlouvu o jejich uvedení na trh. K výrobě klíčového amoniaku bude společnost Yara u zelených hnojiv používat energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v Evropě, například v norských hydroelektrárnách. Výsledkem mají být hnojiva s uhlíkovou stopou nižší...

Kategorie: Výživa rostlin

Méně emisí, efektivnější produkce

S iniciativou ke snížení zemědělských emisí přichází společnost BASF. Od letošního roku chce ve fázích spouštět program na podporu pěstitelům nazvaný Global Carbon Farming Program. Plánuje i místním specifikům přizpůsobené šlechtění hybridní pšenice, které má přinést odrůdy s lepšími hospodářskými parametry. Dále navázala strategickou spolupráci v oblasti digitalizace zemědělství s firmou...

Kategorie: Výživa rostlin

Regenerativní zemědělství v praxi

ZD Krakovany poblíž slovenských Piešťan se před deseti lety ocitlo téměř před krachem. Dnes prosperuje a jeho rostlinná výroba na zhruba 650 hektarech vzkvétá díky šetrnějšímu způsobu hospodaření s půdou. Družstvo pěstuje hlavně kukuřici, pšenici a sóju. Družstvo dlouhodobě využívá regenerativní způsob zemědělství bez použití chemických přípravků a setí do nezpracované...

Kategorie: Nezařazené

Rezistence plevelů narůstá

Herbicidní ochrana porostů pěstitelům usnadňuje práci, ale na druhé straně přicházejí i určité potíže. Při dlouhodobém používání herbicidů se stejnou účinnou látkou může u plevelů vzniknout vůči nim rezistence. V současnosti se vyskytuje nejvíce rezistentních populací plevelných rostlin z čeledí lipnicovité, hvězdnicovité a brukvovité. Dlouhodobé používání herbicidních přípravků také vede ke...

Kategorie: Plevele

Exkluzivní plodiny s vysokým výnosem

Společnost Agrofinal je na trhu již skoro 25 let, po tuto dobu vám vždy přináší své exkluzivní portfolio, které je postaveno především na vysoké kvalitě osiv, spojené s individuálním přístupem k zákazníkům a kvalitním poradenstvím. Dnes, bychom vám rádi představili vhodné hybridy kukuřice, slunečnice, sóji a jarní řepky k pěstování ve Zlínském...

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice, Olejniny

Odrůda kmínu pro jarní pěstování

Kmín kořenný je naší tradiční kořeninovou plodinou. Výchozím typem odrůd, které jsou základem sortimentu registrovaných odrůd, jsou odrůdy dvouletého charakteru. Všechny tyto odrůdy jsou neopadavé. Nejstarší z těchto odrůd je Rekord z roku 1978, Prochan byl registrován v roce 1990 a Kamín v roce 2019. Dvouleté odrůdy se pěstují na zhruba dvou...

Kategorie: LAKR

Výsledky zkoušení odrůd hořčice

Pěstování i šlechtění hořčice bílé má v České republice dosti dlouhou tradici. Pěstitelské plochy zaměřené na produkci semene nejsou v posledních letech příliš rozsáhlé. V roce 2016 byl rozsah pěstování za řadu let nejmenší se sklizňovou plochou 11 770 ha a výnosem 1,05 t/ha. Od té doby plochy mírně narůstají a pro loňský...

Kategorie: Olejniny

Ochrana skladů bez chemie?

Pilousi, potemníci nebo zavíječi patří mezi nejznámější škůdce skladovaných produktů. S těmito škůdci a mnoha dalšími druhy se můžeme setkat nejen v zemědělských skladech a potravinářských provozech, ale také v obchodech a domácnostech, kde působí nemalé škody. Stačí se podívat na portál provozovaný Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) s názvem „Potraviny na pranýři“...

Kategorie: Skladování, Škůdci

Škůdci a transport komodit

Skladištní škůdci se mohou vyskytovat v celém výrobním řetězci potravin od farmy až k finálnímu spotřebiteli. Různé skladované komodity a formy skladování mohou být spojené s odlišným spektrem škůdců a s různými metodami ochrany. Posklizňová ochrana zemědělských komodit a potravin před škůdci je nejen problém týkající se farmářů a výrobců...

Kategorie: Skladování