Filtr

Cíle jarního ošetření obilnin

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani jarními aplikacemi...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Stanovení optimálního výsevku ječmene

Jarní ječmen je nejpěstovanější jarní obilninou v České republice. Jeho primární využití je spojeno s výrobou sladu, který má na našem území dlouholetou tradici. Produkce určená pro sladovnické využití musí splňovat přísné požadavky na kvalitativní parametry. Zajištění požadavků na kvalitu zrna pro produkci sladu, včetně zvýšení ekonomické efektivity pěstování a dodržení ekologických...

Kategorie: Obilniny

Nové riziko pro pěstování kukuřice

Černá skvrnitost listů kukuřice je houbové onemocnění, které se vyskytuje v USA, kde působí hospodářské škody v porostech kukuřice. S ohledem na význam kukuřice a dosavadní nepřítomnost této choroby na území Evropy, jakož i na skutečnost, že tato choroba v oblastech výskytu působí škody, je možné považovat ji za riziko i pro...

Kategorie: Kukuřice

Precizní postupy v ekologickém zemědělství

V poslední době se intenzivně hovoří o vyšším využití šetrnějších postupů k životnímu prostředí v konvenčním zemědělství, ale také o cíleně legislativním nárůstu ploch zemědělské půdy obhospodařované v ekologickém režimu (nárůst na 25 % ze zemědělské půdy v EU). Opomenout nelze ani obecný celospolečenský zájem o bioprodukci a udržitelný přístup k hospodaření v krajině. "Domníváme...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Unikátní produkty nejen pro rostliny

Společnost Envi Produkt dodává na trh přípravky výživy rostlin vyráběné ve spolupráci s firmou Envivia, s. r. o. Vedle složení a účinnosti je kladen u těchto produktů důraz také na ochranu životního prostředí a jednoduchost aplikace. Vlajkovou lodí nabídky společnosti Envi Produkt je přípravek PROVEO star, kapalné listové hnojivo s unikátní...

Kategorie: Výživa rostlin

Dlouhověké nektarodárné biopásy

Proč se snažíme vylepšit nastavení současného dotačního titulu? V předchozím článku z roku 2020 jsme představili systém biopásů, které byly založeny s finanční podporou z Magistrátu hl. m. Prahy na pozemcích obhospodařovaných firmou VIN AGRO s. r. o. (Zemědělec 35/2020). Výzkum úspěšně pokračuje i v tomto roce. Díky dotaci od Technologické agentury ČR...

Kategorie: Nektarodárné biopásy

Brazílie schvaluje pšenici HB4® tolerantní vůči suchu

Pšenice je klíčovou základní potravinou pro miliardy lidí na celém světě, je pěstována na 200 milionech hektarů zemědělské půdy. Přesto byla dlouhou dobu v porovnání s jinými plodinami opomíjena v oblasti biotechnologií. To však přestává platit i díky geneticky modifikované (GM) odrůdě HB4, která je odolná vůči suchu. V aktuální zprávě...

Kategorie: Genetika, Výzkum

Inovativní přístup k ochraně plodin

Společnost Bayer, s. r. o., uspořádala zimní konferenci prostřednictvím TV Zemědělec. V rámci této odborné akce zástupci této firmy představili několik novinek zásadních pro budoucí ochranu polních plodin. K nejdůležitějším patří fungicid Hutton Forte, který reaguje na budoucnost ochrany obilnin bez účinné látky tebuconazole. Další představenou novinkou je herbicid Incelo cílený...

Kategorie: Ochrana rostlin

Taxonomická klasifikace půd a její vazba na bonitační mapování

Aktuální díl seriálu Půda, který čtenáři časopisu Úroda dobře znají, seznamuje tentokrát se dvěma účelem odlišnými, ale velmi úzce svázanými systémy charakterizujícími půdní podmínky v České republice. Taxonomický klasifikační systém půd popisuje v detailu konkrétní půdní podmínky a hierarchicky determinuje půdu na úrovni půdního typu a subtypu. Bonitační systém půd (někdy je...

Kategorie: Půda