Odrůda kmínu pro jarní pěstování

Kmín kořenný je naší tradiční kořeninovou plodinou. Výchozím typem odrůd, které jsou základem sortimentu registrovaných odrůd, jsou odrůdy dvouletého charakteru. Všechny tyto odrůdy jsou neopadavé.

Nejstarší z těchto odrůd je Rekord z roku 1978, Prochan byl registrován v roce 1990 a Kamín v roce 2019. Dvouleté odrůdy se pěstují na zhruba dvou třetinách pěstitelských ploch. Sklizňová plocha kmínu je odhadována v roce 2021 na 3183 ha. Na zbývající třetině ploch je pěstován ozimý kmín, registrována od roku 2014 je odrůda Aprim.

V roce 2021 byla registrována první odrůda jednoletého kmínu Lesix určená pro jarní pěstování, jejímž udržovatelem je firma ROLS Lešany. Informuje o tom v týdeníku Zemědělec Ing. Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Dodává, že jarní kmín se vysévá co nejdříve po zahájení polních prací. Ke zralosti porost dospívá v teplých letech převážně ve druhé polovině srpna, jinak během září. Vzhledem k pozdnímu zrání se může na dozrávajících porostech při delším ovlhčení vyskytnout padlí. Vhodné je pěstování jarního typu kmínu pro jeho pozdnost směrovat do teplých oblastí. Lesix je středně raná odrůda jednoletého kmínu kořenného registrovaná pro jarní pěstování určená k produkci semene pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. Vlivem kratší vegetační doby je napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé. Výnos semene středně vysoký. Hmotnost tisíce semen nízká. Obsah silic v semeni nízký, podíl karvonu standardní. Udržovatelem je ROLS Lešany, spol. s r. o.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *