Novinky v pěstování konopí

Konopí je rostlina značného potenciálu. Ovšem musí být kvalitní. Tedy správná odrůda, vypěstovaná bez plísní či dalších rizikových elementů a kvalitně zpracovaná. Bohužel mnoho výrobců, především kvůli snížení výsledné ceny produktů, sahá k syntetickým kanabinoidům nebo jen k jejich izolátům, čímž se ztrácí komplexní účinek konopí na lidský či zvířecí organismus.

 Na tzv. dvojí kvalitu konopí upozorňují i odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají pěstováním této rostliny. Mezi ně patří i Ing. Jiří Velechovský, který se čtyři roky věnuje výzkumu léčebného konopí. Primárně se zabývá vlivem pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů (zejména z hlediska výživy, mikroklimatu, osvětlení, atd.). Z odborného hlediska je důležité zaměřit se na kvalitu produkce. Rostlinný materiál je už ze své podstaty heterogenní produkt, který se liší v obsažených látkách nejen v důsledku jejich distribuce v rostlině samotné, ale rovněž vlivem okolního prostředí, potažmo pěstebních podmínek. Tato skutečnost neplatí jen pro látky žádoucí, pro které rostliny konopí pěstujeme, ale i pro ty nežádoucí, případně kontaminující,“ uvádí Ing. Jiří Velechovský, jeden ze zakladatelů společnosti SensiQure, který v současné době dokončuje publikační činnost nutnou k obhajobě titulu Ph.D. v oblasti pěstování léčebného konopí.

 „Proces získání opravdu nezávadného produktu je založen na metodickém přístupu, sběru dat, jejich neustálém vyhodnocování a zejména na vhodných pěstebních podmínkách. Vhodnými pěstebními podmínkami nejsou myšleny pouze mikroklimatické parametry, ale i parametry pěstebního prostoru samotného. Pokud chceme nabízet produkt, který má mít příznivé účinky pro lidský organismus, musí se získávat v adekvátních podmínkách. Penicilín si doma také nepěstujeme na plesnivém chlebu, ale užíváme ho ve formě, která byla získána striktně kontrolovaným a hygienickým způsobem. Stejně bychom měli uvažovat i o konopí,“ upřesňuje Jiří Velechovský.

„Vzhledem k tomu, jak se ke konopí v posledních dekádách přistupovalo, je tento přístup spíše vzácností a pěstování často probíhá v prostorách velmi podobných ilegálním pěstírnám konopí. Tam ovšem zákonitě nastává právě zmiňovaný problém s kvalitou a hygienou veškerých procesů. Rostlina konopí snese mnohé, ale to samé by nemělo být vyžadováno po zákazníkovi, který si zaslouží produkt vznikající v nezávadných prostorech.

Samotné technologické řešení například kontroly klimatu je ve výše popsaných podmínkách dosti problematické. Běžná praxe je, že pěstitel výkonná světla chladí tím, že větrá místnost s okolním prostředím. To se nezdá jako problém do chvíle, kdy vás obklopuje nevyhovující prostředí chátrajících budov, vlhkých sklepů a podobně. Nemluvě o tom, že v takovém případě je pěstitel stále ovlivněn počasím. Větraný vzduch se liší, pokud venku prší, sněží, mrzne nebo pálí slunce. To je pouze příklad toho, jak významnou roli hraje koncepčně správné technologické řešení pěstební místnosti,“ dodává spoluzakladatel společnosti SensiQure Bc. Tomáš Mikula.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *