Nové výnosné hybridy kukuřice

Společnost Agrofinal, zastupující francouzské hybridy značky Euralis, přináší každým rokem nové hybridy do svého kukuřičného sortimentu, a i v roce 2022 mohou pěstitelé této plodiny očekávat několik kvalitních novinek.

V letošním roce jsme uvedli excelentní novinky s vysokým výnosem a špičkovou kvalitou ES Joker (240), ES Bond (250) a ES Wellington (270), které se díky svým kvalitám velice rychle dostaly na významné pěstitelské plochy. Doplnily tak nosné hybridy společnosti, kterými jsou ES Bombastic (240), ES Watson (260) a ES Faraday (300).

ES Joker – nejlepší hybrid pro nejlepší pěstitele

Jde o excelentní univerzální hybride s FAO 240 na siláž s možností ekonomického pěstování na zrno (FAO 240). Hybrid je vyššího typu se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou, s dobrou palicí a tvrdým až mezitypovým zrnem. Na běžných plochách ve středních a západních Čechách v letošním roce patřil k materiálům s nejvyšším výnosem a nejvyšší stabilitou výnosu siláže. Vyniká velmi vysokou kvalitou silážní hmoty a špičkovou stravitelností. Excelentní kvalita je doložena v Přehledu odrůd kukuřice 2020 (ÚKZÚZ). Přednostmi jsou rychlý počáteční růst, odolnost suchu a velmi dobrá plasticita na všech půdách. Hybrid byl zaregistrován v České republice v roce 2020 a hned se stal nejprodávanější novinkou raného silážního sortimentu! Registrován je také v Německu.

ES Bond – stabilně vysoký výkon v každé situaci

Nejžhavější novinkou byl v roce 2021 raný silážní hybrid ES Bond s FAO 250 na siláž s vynikajícím výnosem a špičkovou kvalitou silážní hmoty. Díky těmto vlastnostem a vynikajícím výsledkům v pokusech BSA byl v roce 2019 zaregistrován v Německu a Polsku. Rostliny jsou vysoké s širokými a vzpřímenými listy, bohatým olistěním, a vysokým podílem palic. Díky špičkové stravitelnosti je doporučen k pěstování na siláž pro vysokoužitkové chovy. V letošním roce potvrdil, že výnosem i kvalitou je na tom podobně jako jeho nepatrně ranější „bratr“ ES Joker!

ES Wellington – stabilní výnos a špičková silážní kvalita

Poslední silážní novinkou byl středně raný hybrid ES Wellington s FAO 270 na siláž s vynikajícím výnosem a vysokou kvalitou silážní hmoty. Hybrid má středně vysokou rostlinu s polovzpřímeným listovým postavením, je velmi bohatě olistěn širokými listy a má velmi dobře ozrněnou palici. Mezi jeho vynikající vlastnosti patří excelentní stravitelnost, je tedy vhodný na siláž pro vysokoužitkové chovy. Hybrid je registrován v Německu (2019). Hybrid upřednostňuje lepší, středně těžké až těžší půdy s alespoň průměrnými srážkovými úhrny v obilnářských a řepařských oblastech. Dokáže velmi dobře odolávat.

Novinka roku 2021 ES Wellington vyniká velmi dobře ozrněnou palicí

Pěstitelé se mají na co těšit

Pro sezónu 2022 uvádíme další čtyři vynikající novinky. Při výběru hybridů jsme kladli větší důraz na zrnové hybridy se zaměřením na nižší sklizňové vlhkosti a ekonomiku pěstování.

ES Katmandu

První novinkou je univerzální hybrid ES Katmandu (FAO 220 siláž a 210 zrno). Jedná se o špičkový materiál ve svém sortimentu. Hybrid je vhodný pro všestranné využití, a to jak na zrno a následnou výrobu bioetanolu, tak i na siláž s výbornými parametry. Jedná se o nový produkt šlechtění s označením Tropical Dent pro maximální výnos zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí a Roots Power zaměřený na optimální vývoj kořenového systému pro vyšší odolnost  vůči stresovým faktorům. Hybrid byl zaregistrován v České republice v roce 2021.

ES Myfriend

Další novinkou je čistě zrnový hybrid ES Myfriend (FAO 260). Jedná se o tříliniový hybrid s mezitypovým typem zrna s vlastností Tropical Dent. Hybrid je vhodný i pro využití zrna na výrobu bioetanolu. Dobře odolává suchu během vegetace a rovnoměrně dozrává. Hybrid byl zaregistrován v České republice v roce 2021.

ES Islander

Jedinou silážní novinkou pro rok 2022 je hybrid ES Islander (FAO 270). Jedná se o tříliniový, vysoký hybrid, pro obilnářské a řepařské oblasti s cílem maximálního výnosu vysoce kvalitní a stravitelné silážní hmoty. Je určen pro vysokoužitkové chovy i bioplynové stanice. Jedná se o stay green typ s delším sklizňovým oknem a velmi dobrou přizpůsobivostí klimatickým podmínkám. Hybrid letos vynikal v celé řadě našich pokusných stanovišť napříč celou ČR a potvrdil výsledky pokusů ÚKZÚZ, na jejich základě byl v roce 2021 zaregistrován.

ES Hattrick

Poslední uváděnou novinkou je hybrid, který opravdu patří do nejvyšší zrnové extraligy, a to ES Hattrick (FAO 280) s vlastností Tropical Dent. Hybrid velmi dobře zvládá pěstování v sušších oblastech i na lehkých, písčitých půdách, což dokládají jeho znamenité výsledky hlavně v sousedním Polsku, kde je také zaregistrován. Disponuje také registrací v Rakousku a na Slovensku. Ve všech třech zemích patří k absolutní výnosové špičce a poráží i hybridy pozdnějších ranostních skupin. V našich podmínkách při pokusném ověřování letos výnosově vynikal hlavně v oblasti Polabí, Poohří a také v oblasti střední Moravy, kam ho jednoznačně doporučujeme.*

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč!

Milan Spurný
obchodní ředitel
Agrofinal s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *