Konference Živá krajina

První ročník konference o regenerativním zemědělství s názvem Živá krajina představí výhody regenerativního zemědělství v České republice. Podpoří zemědělce v šetrném způsobu hospodaření, otevře odbornou debatu nad možnostmi zlepšování kvality polí, ozdravování půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Regenerativní zemědělství přináší odpověď na otázky, jak zabránit půdním erozím i snížit náklady na minerální hnojiva. Představí vědecké postupy a praktické zkušenosti v našich podmínkách.

Konference Živá krajina proběhne 2. března v Hotelu Olšanka v Praze a v živém přenosu on-line. Pořádá ji projekt Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Regenerativní zemědělství je komplexní metoda obhospodařování půdy, jejíž základní princip spočívá v co možná největším napodobování přírodních a biologických procesů. Jde o zemědělský koncept, který jak už samotný název napovídá, má za cíl vrátit půdě život a tím i její přirozenou úrodnost. Jednoduše pomáhá zvyšovat odolnost půdy proti dopadům klimatické změny. „Chceme ukázat, že regenerativní zemědělství může být velkým přínosem pro zemědělskou půdu a zemědělci se nemusí tohoto způsobu hospodaření obávat. Kromě praktických zkušeností na konferenci zazní, jak se na podporu regenerativního zemědělství chystá stát, Evropská unie i velcí odběratelé,“ říká Václav Kurel, spolupořadatel konference a ředitel projektu Carboneg. „Na myšlenku uspořádat konferenci nás navedli samotní farmáři, kteří volají po sdílení zkušeností, protože chtějí být více připraveni na přibývající extremitu počasí a sami chtějí snižovat chemické zatížení půdy.“*

Podrobný program konference je k dispozici na https://konference-zivakrajina.cz/cs

Více informací naleznete v Zemědělci č. 8.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *