Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Unikátní produkty nejen pro rostliny

Společnost Envi Produkt dodává na trh přípravky výživy rostlin vyráběné ve spolupráci s firmou Envivia, s. r. o. Vedle složení a účinnosti je kladen u těchto produktů důraz také na ochranu životního prostředí a jednoduchost aplikace. Vlajkovou lodí nabídky společnosti Envi Produkt je přípravek PROVEO star, kapalné listové hnojivo s unikátní...

Kategorie: Výživa rostlin

Snižují uhlíkovou stopu hnojiv

Praktické využití hnojiv vyrobených bez využití fosilních paliv se dostalo do finále. Zástupci společnosti Yara a družstva Lantmännen podepsali smlouvu o jejich uvedení na trh. K výrobě klíčového amoniaku bude společnost Yara u zelených hnojiv používat energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v Evropě, například v norských hydroelektrárnách. Výsledkem mají být hnojiva s uhlíkovou stopou nižší...

Kategorie: Výživa rostlin

Méně emisí, efektivnější produkce

S iniciativou ke snížení zemědělských emisí přichází společnost BASF. Od letošního roku chce ve fázích spouštět program na podporu pěstitelům nazvaný Global Carbon Farming Program. Plánuje i místním specifikům přizpůsobené šlechtění hybridní pšenice, které má přinést odrůdy s lepšími hospodářskými parametry. Dále navázala strategickou spolupráci v oblasti digitalizace zemědělství s firmou...

Kategorie: Výživa rostlin

Proč je podzimní růst klíčem k optimálnímu výnosu

Snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zvýšení produkce potravin s nižšími vstupy patří k hlavním výzvám, s kterými se bude zemědělství v příští dekádě potýkat. Zemědělci se budou muset ve větší míře soustředit na co nejefektivnější využití živin jak u polních plodin, tak u pícnin, což znamená zajistit rostlinám adekvátní...

Kategorie: Komerční prezentace, Výživa rostlin

Jiný pohled na výživu plodin

Přístup k vápnění by se měl změnit, místo obvyklého melioračního vápnění je lepší aplikovat menší dávky, ale každoročně, zaznělo ve stánku společnosti BioAktiv CZ s. r. o., na výstavě Den zemědělce. Svoje zkušenosti si tam vyměňovala trojice lidí zainteresovaných ve výživě a ochraně rostlin. Je také vhodné ve větší míře...

Kategorie: Výživa rostlin

Vsadil na aplikaci síry

Soukromě hospodařící rolník Petr Mikeš obdělává zhruba 500 ha. Sídlí ve Skramouši na Mělnicku a hospodaří od roku 1995, výměra za tu dobu vzrostla. Zároveň poskytuje služby pro zemědělce, především sklizeň cukrovky. Pozemky se nacházejí většinou v nadmořské výšce 350 m.

Kategorie: Obilniny, Výživa rostlin