Archiv pro rubriku: Reportáž

Filtr

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž

Zkušenosti si vytváříme sami

Stejně jako se vyvíjejí trendy v umění, módě, architektuře a dalších oblastech, módním trendem v oblasti bylin, okrasných rostlin se v posledních letech stala také levandule. Jak s pokorou říká majitel Levandulové farmy Židovice Mgr. Petr Nový, za tento trend nesou jistou míru zodpovědnosti. Tato rodinná farma se do povědomí...

Kategorie: Reportáž

Hledají funkční systémy

Kraj, jenž překvapí svojí členitostí, nespočtem rozsáhlých rybníků i menších rybníčků, lesy a vršíky, na kterých rostou převážně duby a borovice, a mezi to zakomponovaná pole. To je oblast jižních Čech, v níž hospodaří Výrobně obchodní družstvo Kadov u Blatné na Strakonicku. Rozmanitost a členitost dovoluje hospodařit pouze na menších...

Kategorie: Reportáž

Ekologické zemědělství nejsou objemy, ale pestrost

V Jihomoravském kraji, jihovýchodně od Brna a na dosah od Hustopečí hospodaří ekofarma VH Agroton, s. r. o., Velké Hostěrádky. Tato oblast je pomyslným ekologickým ostrovem, ekologickým zemědělstvím se v okolí zabývá několik podniků s plochou více než tisíc hektarů. Samotná ekofarma se rozprostírá na 364 hektarech na jihozápadním okraji...

Kategorie: Reportáž

Symbióza činností znamená rovnováhu

Na dosah od Ivančic a Oslavan, mezi řekami Oslava a Jihlava hospodaří zemědělský podnik Pooslaví Nová Ves, družstvo. Jihomoravský kraj patří mezi zemědělsky významné, aktuální starosti se mu ale nevyhýbají. Sucho, hraboši, erozně ohrožené plochy, i koronavirus, s tím vším a mnohým dalším se v podniku sídlícím v Nové Vsi...

Kategorie: Reportáž