Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Nové technologie umožňují šetrné hospodaření

Půdoochranné postupy při pěstování zemědělských i zahradních plodin v současnosti představují nutnost. Erozní činností je na našem území ohrožena více než polovina orné půdy a situace se stále zhoršuje. Proto se hledají nové technologie, které by erozi podstatně zmírnily při dosahování srovnatelných výnosů jako při klasickém způsobu pěstování. Na nové půdoochranné...

Kategorie: Půda

Taxonomická klasifikace půd a její vazba na bonitační mapování

Aktuální díl seriálu Půda, který čtenáři časopisu Úroda dobře znají, seznamuje tentokrát se dvěma účelem odlišnými, ale velmi úzce svázanými systémy charakterizujícími půdní podmínky v České republice. Taxonomický klasifikační systém půd popisuje v detailu konkrétní půdní podmínky a hierarchicky determinuje půdu na úrovni půdního typu a subtypu. Bonitační systém půd (někdy je...

Kategorie: Půda

Pesticidy aplikované k pšenici a jejich setrvání v půdě

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) od roku 2014 pravidelně monitoruje obsahy pesticidů v zemědělských půdách. Monitoring zahrnuje 40 lokalit zemědělské půdy a pět lokalit v chráněných územích. K nejběžnějším pěstovaným plodinám patří obilniny a pšenice vůbec, přičemž k ošetření porostů je používáno několik desítek pesticidů. Některé z nich...

Kategorie: Půda

Mapa potenciálu půd k dehumifikaci

V roce 2020 vznikla za podpory Ministerstva zemědělství mapa, která identifikuje půdy podle potenciálu projevu dehumifikace. Informuje o tom v novém dílu seriálu zaměřeném na půdu Ing. Tomáš Khel a kolektiv z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Celý článek je k dispozici v srpnovém vydání časopisu...

Kategorie: Půda

Cesta k ziskovému zemědělství

Projekty carbon farming týkající se ukládání uhlíku do půdy a na to navazující finanční podpory od firem produkující velké množství CO2 se využívají především v Americe a v Austrálii, v menší míře také u našich sousedů v Rakousku a Německu. S obdobným projektem nyní přichází za českými zemědělci společnost Benefit...

Kategorie: Nezařazené, Půda

Nový spolek pro inovativní zemědělce

Koncem loňského roku vznikla myšlenka vytvořit spolek zemědělců, kteří se věnují inovacím a moderním technologiím v zemědělství, aby mohli sdílet své nápady a zkušenosti, zároveň byli hybnou silou pro propojení praxe se zemědělskou politikou a legislativou. Reálnou podobu dostala tato myšlenka v březnu letošního roku, kdy byl oficiálně zaregistrovaný Spolek...

Kategorie: Půda