Archiv pro rubriku: Plevele

Filtr

Rezistence plevelů působí pěstitelům problémy

Pro dosažení vysokých výnosů má základní význam odplevelení pozemku. Časté používání herbicidů s sebou ale přináší i určitá rizika. Mnohé plevele se staly vůči určitým účinným látkám rezistentními. Situaci neprospívá zmenšující se výběr povolených přípravků, kdy už často nelze uplatňovat antirezistentní strategii založenou na střídání látek s různým mechanismem účinku. Na problematiku...

Kategorie: Plevele

Rezistence plevelů narůstá

Herbicidní ochrana porostů pěstitelům usnadňuje práci, ale na druhé straně přicházejí i určité potíže. Při dlouhodobém používání herbicidů se stejnou účinnou látkou může u plevelů vzniknout vůči nim rezistence. V současnosti se vyskytuje nejvíce rezistentních populací plevelných rostlin z čeledí lipnicovité, hvězdnicovité a brukvovité. Dlouhodobé používání herbicidních přípravků také vede ke...

Kategorie: Plevele

Merlík trpasličí v České republice

Rod Dysphania, česky také označovaný jako merlík, zahrnuje skupinu asi čtyřiceti druhů, většina těchto druhů byla v minulosti součástí rodu merlík (Chenopodium). Z tohoto rodu patří asi deset druhů k australským endemitům a pět druhů můžeme nalézt i v podmínkách České republiky.

Kategorie: Plevele

Systémy regulace plevelů

Integrovaná ochrana plevelů je v současné době základním regulačním opatřením plevelů v pěstebních systémech jednotlivých plodin na zemědělské půdě, včetně pěstování ovoce, zeleniny a plodin speciálních. Jedná se o ucelený komplex všech dostupných opatření a metodických postupů. Základem jsou opatření agrotechnická, správné střídání plodin, zpracování půdy a sklizeň. Součástí je...

Kategorie: Plevele

Aplikujte herbicidy na podzim

Regulace plevelů je nezbytnou součástí pěstební technologie obilnin. Včasná regulace již v podzimním období přináší pěstiteli řadu výhod – je vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. V letech, kdy zima není příliš chladná, mohou plevele vegetovat prakticky po celé zimní období. Proto je podzimní regulace plevelů ještě...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Plevele jsou nemalou výzvou

Nejednomu agronomovi komplikují práci s ozimými obilninami plevele, které se stávají stále úpornějšími. Míra ošetření ozimých obilnin na podzim bývá nižší než na jaře. Nicméně je zřetelně ovlivněna počasím a vývojem plevelů – jsou-li v pokročilejších stadiích již na podzim, mohou způsobit v porostu značné problémy. Proto je potřeba jim...

Kategorie: Plevele

Ušetřete čas i peníze, aplikujte herbicidy do ozimých obilnin už na podzim

Regulace plevelů je nezbytnou součástí pěstební technologie obilnin. Včasná regulace plevelů již v podzimním období přináší pěstiteli řadu výhod – je vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. V letech, kdy zima není příliš chladná, mohou plevele vegetovat prakticky po celé její období. To potřebu podzimní regulace plevelů...

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Plevele

Jsme připraveni na ochranu řepky proti plevelům

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Plevele

Jsme připraveni na ochranu řepky

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Specifické plevele porostů ozimé řepky

Porosty ozimé řepky jsou zaplevelovány především jednoletými ozimými druhy plevelů. Zatímco v minulosti se nedalo hovořit o typicky řepkových plevelech a porosty zaplevelovaly především ty druhy, které byly v půdní zásobě v důsledku pěstování ozimých obilnin, pozdější časté zařazování řepky vedlo k tomu, že se na ornou půdu dostaly a...

Kategorie: Olejniny, Plevele