Archiv pro rubriku: Osivo

Filtr

Zaměřili se na minoritní bobovité

Ozimé a jarní výsevy plodin z kategorie minoritních druhů představil ve své expozici Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Jeho zástupce Ing. Karel Vejražka, Ph.D., připomněl, že jejich šlechtitelský program je zaměřen na meziplodiny a z portfolia je většina druhů z čeledi bobovitých. Jako výhodu těchto rostlin označil biodrill...

Kategorie: Obilniny, Osivo

Řepka vyžaduje kvalitní péči

Pěstitelé řepky mohou udělat pro vyšší výnosy mnohé. Základním předpokladem je výběr vhodných odrůd do konkrétních podmínek pěstování i pečlivé ošetřování za vegetace. Především na zásady pěstování a ochrany řepky byl zaměřen dubnový polní den firmy Bayer s. r. o.

Kategorie: Olejniny, Osivo

Možnosti volby v osevu ozimé řepky

Řepka olejka je stále vhodnou a lukrativní plodinou pro pěstování. Pro její zařazení do osevního postupu, i přes nepříznivý mediální obraz a omezení v pěstování, hovoří její nezpochybnitelná předplodinová hodnota a přetrvávající pozitivní ekonomická bilance pěstování. Osivářský, agrochemický, agrotechnický i agroporadenský sektor se věnují aktivní podpoře nejen mezi pěstiteli, ale...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž

Odrůdy jarních plodin na místě ozimů

Podzimní měsíce roku 2020 byly bohaté na dešťové srážky. Na mnoha místech ČR se tak půdy nasytily vodou tak, že to zkomplikovalo setí ozimých obilnin. Vytvořil se tak prostor pro zakládání porostů jařin. V nabídce osivářských firem najdeme hned několik zajímavých plodin, které mohou zajistit ekonomický přínos i z ploch,...

Kategorie: Luskoviny, Obilniny, Olejniny, Osivo

Možnosti zlepšení polní vzcházivosti a výnosu řepky ošetřením osiva

V tříletých maloparcelkových polních pokusech realizovaných na Výzkumné stanici Červený Újezd Praha-západ byl sledován vliv stimulace osiva řepky na polní vzcházivost a výnos semen. Ve čtyřech opakováních ověřovali odborníci z České zemědělské univerzity použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Aquaholder Seed. ...

Kategorie: Osivo

Ozimá řepka na Moravě

Zatímco na vrcholu Pradědu ještě leží bílá pokrývka sněhu, zemědělci s prvními slunečními paprsky vyrazí do polí na kontrolu porostů a plánování jarních prací. Přezimující řepka se pomalu probouzí ze spánku a je třeba se připravit na novou sezónu. Společnost Agrofinal spol. s r. o. přinese i v nadcházejícím pěstitelském...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo