Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Reakce genotypů ozimé řepky na infekci virovou žloutenkou vodnice

Virové choroby ozimé řepky jsou na našem území poměrně novým problémem. Jejich výskyt a výrazný nárůst nastal po roce 2013, kdy bylo zakázáno insekticidně mořit osivo řepky. Ozimá řepka bývá nejčastěji napadána virem žloutenky vodnice (TuYV – Turnip yellows virus). Je to významný patogen, způsobující chorobu – virovou žloutenku vodnice....

Kategorie: Olejniny

Hledání úspor v pěstitelské technologii ozimé řepky

Doba maximalizace výnosu řepky na základě vysoké intenzifikace pěstování je pravděpodobně na vrcholu, možná i za vrcholem. A to jednak z důvodu neustálých restrikcí účinných látek, ale také vlivem aktuálního zvyšování cen jednotlivých vstupů. Nejmarkantnější vzestup se týká hlavně minerálních hnojiv, kde došlo k meziročnímu navýšení cen až o 300 %. Nicméně...

Kategorie: Olejniny

Výsledky zkoušení odrůd hořčice

Pěstování i šlechtění hořčice bílé má v České republice dosti dlouhou tradici. Pěstitelské plochy zaměřené na produkci semene nejsou v posledních letech příliš rozsáhlé. V roce 2016 byl rozsah pěstování za řadu let nejmenší se sklizňovou plochou 11 770 ha a výnosem 1,05 t/ha. Od té doby plochy mírně narůstají a pro loňský...

Kategorie: Olejniny

Lnářský a konopářský rok 2021

„Superpotravina“, takto byla vícekrát označena semena olejného lnu na semináři konaném Svazem lnu a konopí ČR 25. 11. 2021 ve společnosti Agritec v Šumperku. Již v úvodních slovech předsedy svazu Ing. Prokopa Šmirouse, CSc., zazněla potřebnost se této maloobjemové plodině věnovat šířeji. Hlavní informace ze semináře shrnuje Ing. Marie Bjelková,...

Kategorie: Olejniny

Výsledky zkoušení odrůd máku setého

Jedinou plodinou, v jejímž pěstování i exportu semene jako potraviny hraje Česká republika v současnosti nejvýznamnější světovou roli, je mák setý. Druhým nejvýznamnějším producentem je Turecko. Podstatná produkce pochází také ze Španělska, Francie a Maďarska, kde je semeno produkováno jako vedlejší produkt z odrůd s vysokým obsahem morfinu v makovině určených pro farmaceutické...

Kategorie: Olejniny

Osvědčí se sója širších řádcích?

Zájem zemědělské praxe o pěstování sóji luštinaté v České republice v posledních letech narůstá. Vývoj osevních ploch, přestože vykazuje meziroční kolísání, vykazuje rostoucí trend. V roce 2021 se osevní plochy dokonce přiblížily hodnotě 20 tis. ha. Snaha alespoň o malou míru, soběstačnosti z hlediska produkce sóji je však patrná ve většině evropských...

Kategorie: Olejniny

V Rakousku rekordní sklizeň sóji

Více než 232 150 tun sóji sklidili v roce 2021 zemědělci v Rakousku, jedná se o rekordní číslo. V porovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 29 331 tun, tedy o 15 %. Důvodem je rozšíření celkové osevní plochy a také lepší hektarové výnosy v porovnání s...

Kategorie: Olejniny

Výskyt krytonosce zelného na ozimé řepce během jara 2021

Na jaře letošního roku proběhl monitoring výskytu podzimního kmene krytonosce zelného (Ceutorhynchus assimilis Paykull 1792), respektive přítomnosti hálek s jeho larvami na kořenech ozimé řepky. Monitoring proběhl celkem na 38 lokalitách v rámci Čech a Moravy. Na Českých lokalitách byl zjištěn vyšší výskyt tohoto opomíjeného škůdce v porovnání s Moravskými lokalitami. Přímé škody na...

Kategorie: Olejniny