Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Kompletní sortiment pro brambory

Především stroje spojené s pěstováním brambor prezentovala na Dni Zemědělce akciová společnost Kuks. Její záběr je mnohem širší, poskytuje také služby a poradenství v oblasti zemědělství, prodává náhradní díly a má vlastní výrobu. Hlavní činností společnosti je prodej a servis technologií na brambory, prodej a výroba náhradních dílů a...

Kategorie: Okopaniny

Nové okopaniny pěstované v oblasti Vysočiny

Vzhledem k větší zákaznické poptávce se na trh dostávají méně známe druhy okopanin. Jedním z důvodu zájmu o netradiční potraviny je jejich nutriční hodnota. Tyto okopaniny lze zařadit mezi tzv. funkční potraviny. Vysvětlení pojmu funkční potraviny (Functional foods) podle přesné definice zní: ,,Jedná se o potraviny vyrobené z přirozeně se...

Kategorie: Okopaniny

V Německu průměrná sklizeň brambor

Podle předběžných výsledků, které zveřejnilo Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství, se letos v Německu sklidí 10,6 milionu tun brambor. Produkce je nižší jak kvůli nepříznivému průběhu počasí, tak v důsledku nižší osázené plochy. I mají naši sousedé vysokou míru soběstačnosti a část produkce exportují.

Kategorie: Okopaniny

Úspěšná eliminace původce bakteriální kroužkovitosti bramboru

Původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter sepedonicus (Cs), je na seznamu karanténních škodlivých organismů a podléhá přísné regulaci. Opatření proti jeho zavlékání a rozšiřování jsou v ČR uplatňována již od roku 1995. Přesto v letech 2012–2015 došlo ke zvýšení četnosti pozitivních záchytů Cs převážně u nižších stupňů množení sadby bramboru...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Ve hnojení cukrovky je co zlepšovat

Ve hnojení cukrové řepy dusíkem je celá řada námětů na zlepšení. Především by to měla být snaha o větší diferenciaci dávkování na jednotlivá pole, podle zásoby, podle charakteru zimy a ročníku. Při znalosti zásoby dusíku v půdě bychom mohli i omezit jisté přehnojování dané hnojením „na jistotu“. Informuje o tom...

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Pokusy s insekticidy proti mandelince a mšicím v roce 2021

Mandelinka bramborová i mšice patří v České republice k významným škůdcům porostů brambor. Oba škůdci poškozují rostliny odlišným způsobem. Mandelinka bramborová je naším nejzávažnějším žravým škůdcem brambor ovlivňujícím výnos, zatímco mšice patří do skupiny savých škůdců bramboru škodícím především přenosem virů. Škody způsobené žírem mandelinky bramborové plošně ohrožují všechny směry...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Pomáhají rostlinám hned od začátku

Příjemnou příležitostí pro osobní setkání se svými zákazníky byla celostátní výstava Naše pole pro společnost AMALGEROL CZ, s. r. o. Hlavním produktem nabízeným zemědělcům je přípravek Amalgerol Premium. V nabídce ale najdeme také pevná a kapalná hnojiva a dvě novinky – Amalgerol Essence a Amalgerol Starter.

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny, Polní dny

Okopanina s vysokým obsahem inulinu

Méně známé druhy okopanin, mezi nimi i jakon, přivezl na jihočeský agrosalon Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Tato hlíznatá okopanina, původem z Peru a Bolívie, se k nám dostala až v devadesátých letech minulého století. „Konkrétně Inkové ji používali jako léčivku, v oblasti tradiční medicíny,“ přiblížila Ing....

Kategorie: Okopaniny

Podzimní příprava půdy pro cukrovou řepu

Cílem podzimního zpracování půdy, nejen pro cukrovou řepu, je upravit, popřípadě zlepšit fyzikální stav ornice, její biologické a chemické vlastnosti (vodní a vzdušný režim) pro následné vegetační období. Půda, její kvalita a zpracování patří mezi rozhodující faktory tvorby hospodářského výnosu. Současné alternativy podzimního zpracování půdy pro cukrovou řepu jsou velmi...

Kategorie: Okopaniny

Přehled vývoje pěstování brambor v různých státech

Předmětem příspěvku Ing. Milana Čížka, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., zveřejněného v časopise Úroda (10/2021) je pěstování brambor ve světě a v Evropě, které prošlo v posledních letech poměrně zajímavým vývojem. V příspěvku jsou citovány údaje Faostatu od roku 2010 do roku 2019 o plochách...

Kategorie: Okopaniny