Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Inovativní přístup k ochraně plodin

Společnost Bayer, s. r. o., uspořádala zimní konferenci prostřednictvím TV Zemědělec. V rámci této odborné akce zástupci této firmy představili několik novinek zásadních pro budoucí ochranu polních plodin. K nejdůležitějším patří fungicid Hutton Forte, který reaguje na budoucnost ochrany obilnin bez účinné látky tebuconazole. Další představenou novinkou je herbicid Incelo cílený...

Kategorie: Ochrana rostlin

Pozorování stavu ozimých plodin v letošním roce ukončeno

V druhé polovině měsíce listopad inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) postupně ukončují svá pozorování škodlivých organismů na pozorovacích bodech v porostech ozimých plodin. V současnosti probíhá pozorování některých chorob obilnin, v řepkách byla většina pozorování již ukončena. Informuje o tom aktualita Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ.

Kategorie: Ochrana rostlin

Zrušená povolení přípravků

Na základě údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bylo v období 1. 10. – 31. 10. 2021 zrušeno povolení referenčních přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uvedených v tabulce.

Kategorie: Ochrana rostlin

Riziko infekce virových zakrslostí obilnin trvá. Současný vývoj počasí svědčí i výskytu mšic v řepce

Relativně stálé počasí bez nízkých teplot podporuje výskyt virových přenašečů kříska polního a mšice střemchové v porostech ozimých obilnin. Riziko infekcí virovými zakrslostmi BYDV a WDV tak na řadě lokalit trvá. V porostech řepky jsou zaznamenány lokálně silné výskyty nymf mšice broskvoňové. Informuje o tom aktuální zpráva Rostlinolékařského portálu Ústředního...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Listové skvrnitosti na pšenici se zaměřením na DTR

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně se ve svém článku publikovaném v časopise Úroda (11/2021) zaměřili na výskyt listových skvrnitostí na pšenici v letech 2018–2021. Součástí výzkumu byla také studie reakce 38 odrůd ozimé pšenice k inokulaci listovým patogenem Pyrenophora tritici-repentis (DTR) a laboratorní testy citlivosti...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin, Odrůdy

Činnosti SZÚ při hodnocení přípravků na ochranu rostlin

Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, která zaměřuje na ochranu a podporu zdraví, přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdraví, výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví apod. V jeho...

Kategorie: Ochrana rostlin

Většina chorob a škůdců spíše na slabé úrovni. Výjimkou jsou dřepčík olejkový a mšice.

Podzimní monitoring ve 42. týdnu ukazuje, že se většina chorob a škůdců vyskytuje na slabé či střední úrovni s výjimkou populací dřepčíka olejkového a mšic, které lokálně dosahují silných výskytů. Zápředníček polní, pokud je v porostech detekován, tak pouze na slabé úrovni. Z chorob dominuje fomové černání stonků řepky, a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Škodlivost a hubení myši domácí ve skladech

Myš domácí (Mus musculus) patří u nás mezi nejrozšířenější synantropní hlodavce. Setkáme se s ní prakticky všude tam, kde se nacházejí vhodné podmínky, které zahrnují úkryt a dostatek potravy. V jarních a letních měsících se myši často vyskytují také na polích, odkud se v podzimním období stahují do skladů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Najděte vrtuli ořechovou! Staňte se občanským výzkumníkem.

Pomozte vědcům sledovat výskyty nepůvodních druhů. V tomto ročním období můžeme v naší přírodě nalézt vrtuli ořechovou. Invazní moucha napadá ořešáky, nemá přirozené nepřátele a ve spolupráci s chorobami dokáže zničit celou úrodu vlašských ořechů. Díky občanským vědcům v projektu NAJDI.JE dnes víme, že se její areál v Česku bohužel...

Kategorie: Ochrana rostlin