Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Cíle jarního ošetření obilnin

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani jarními aplikacemi...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Riziko infekce virových zakrslostí obilnin trvá. Současný vývoj počasí svědčí i výskytu mšic v řepce

Relativně stálé počasí bez nízkých teplot podporuje výskyt virových přenašečů kříska polního a mšice střemchové v porostech ozimých obilnin. Riziko infekcí virovými zakrslostmi BYDV a WDV tak na řadě lokalit trvá. V porostech řepky jsou zaznamenány lokálně silné výskyty nymf mšice broskvoňové. Informuje o tom aktuální zpráva Rostlinolékařského portálu Ústředního...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Rizika spojená s rodenticidy na hlodavce ve skladech

Je notoricky známé, že mezi nejčastější synantropní hlodavce paří v zemědělských provozech myš domácí (Mus musculus), potkan obecný (Rattus norvegicus) a v menší míře krysa obecná (Rattus rattus). Zatímco myši a potkani jsou rozšířeni po celém našem území, tak krysa se vyskytuje pouze na omezeném území severozápadních Čech, avšak areál jejího...

Kategorie: Obiloviny

Možnosti ošetření obilí napadeného škůdci

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 8 mil. tun obilí, které v převážné většině končí přímo ve skladech farmářů nebo výkupů. Pro uskladnění takového objemu je nutné disponovat dostatečnými kapacitami skladovacích prostor, které poskytnou vhodné podmínky nejen pro krátkodobé uskladnění, ale zejména pro středně a dlouhodobé skladování.

Kategorie: Obiloviny

Podmínky pro šíření virových zakrslostí obilnin

Teplý průběh začátku podzimu v kombinaci se vzcházením ozimých obilnin vytváří ideální podmínky pro šíření virových zakrslostí obilnin. Vysoké riziko šíření viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) bylo zaznamenáno v závěru měsíce září. Výskyt hlavního vektoru viru zakrslosti obilnin (WDV), kříska polního, je zatím na nízké úrovni. Uvádí to zpráva Rostlinolékařského...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Extrémy počasí redukovaly sklizeň

Ačkoliv v tomto hospodářském roce zřejmě sklidí celosvětově více obilovin než v minulých letech, bude celkový objem nižší, než se původně předpokládalo. Vychází to z aktuálních předpovědí několika institucí. Za redukcí původního odhadu stojí extrémy počasí. Ty trápily například i sousední Německo, kde byl průběh počasí prakticky shodný jako u...

Kategorie: Obiloviny

Kvalita nejčastěji pěstovaných odrůd pšenice ve sklizni 2020

Již řadu let je v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži realizováno hodnocení kvality potravinářské pšenice na sklizňových vzorcích z celé České republiky. Celkem byla ze sklizně 2020 hodnocena kvalita 582 vzorků pšenice, pocházejících ze všech krajů ČR. Odrůdové spektrum bylo velmi široké – mezi hodnocenými vzorky bylo celkem 93 různých...

Kategorie: Obiloviny