Archiv pro rubriku: Obilniny

Filtr

Stanovení optimálního výsevku ječmene

Jarní ječmen je nejpěstovanější jarní obilninou v České republice. Jeho primární využití je spojeno s výrobou sladu, který má na našem území dlouholetou tradici. Produkce určená pro sladovnické využití musí splňovat přísné požadavky na kvalitativní parametry. Zajištění požadavků na kvalitu zrna pro produkci sladu, včetně zvýšení ekonomické efektivity pěstování a dodržení ekologických...

Kategorie: Obilniny

Ochrana ovsa proti napadení prašnou snětí ovesnou

Houba Ustilago avenae (Pers.) Rostr. je původcem choroby zvané prašná snětivost ovsa. Jejím nejvýznamnějším hostitelem je oves. Choroba napadá pluchatý oves setý (Avena sativa) i bezpluchý oves nahý (Avena nuda). Napadat může i ječmen (Hordeum vulgare) a některé trávy (Poaceae), například rodu Arrhenatherum, Dasypyrum, Haynaldia a Holcus. Choroba způsobuje destrukci klasů...

Kategorie: Obilniny

Rezistence nejpěstovanějších odrůd pšenice ke rzi pšeničné

V loňském roce se v České republice ve větší míře vyskytla na pšenici rez pšeničná, ta patří k závažným patogenům pšenice. O jejím výskytu každoročně rozhoduje průběh počasí (teplota, vzdušná vlhkost, srážky, převládající větry) ve vztahu k vývoji rostliny. Pokud dojde k infekci, pak její průběh kromě toho ovlivňuje i hustota porostu nebo stav živin...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Evropské sympozium o pohance

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., organizoval ve dnech 14. a 15. září 3. evropské sympozium o pohance, které se koná každé tři roky. Sympozium se mělo konat již v roce 2020, ale z důvodu covidových opatření bylo přesunuto na rok 2021. Protože opatření limitující cestování trvala i v letošním roce, rozhodli se...

Kategorie: Obilniny

Sklizeň ve Švýcarsku výrazně nižší

Sklizeň obilnin vhodných pro pekařské využití, tedy pšenice, žita a špaldy, je letos ve Švýcarsku o 30 % nižší. Je to důsledek nepříznivého průběhu počasí. Letošní sklizeň se vyznačovala nízkými výnosy a nízkým objemem sklizně všech plodin. Vydatné srážky během sklizně vedly k silnému porůstání potravinářské pšenice.

Kategorie: Obilniny

Ke stoletému výročí šlechtitele

Před 100 lety, 21. 10. 2021 se v Kozlově u Ledče nad Sázavou narodil jeden z velmi významných šlechtitelů České republiky doc. Ing. Josef Bouma, CSc., který se zapsal do historie českého i světového šlechtění obilnin. Šlechtění se začal věnovat v roce 1944 ve firmě Selecta, Šlechtitelské stanici Větrov u Tábora, kde pracoval...

Kategorie: Obilniny

Listové skvrnitosti na pšenici se zaměřením na DTR

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně se ve svém článku publikovaném v časopise Úroda (11/2021) zaměřili na výskyt listových skvrnitostí na pšenici v letech 2018–2021. Součástí výzkumu byla také studie reakce 38 odrůd ozimé pšenice k inokulaci listovým patogenem Pyrenophora tritici-repentis (DTR) a laboratorní testy citlivosti...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin, Odrůdy

Významné znaky pšenice a jejich vliv na rezistenci k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří mezi závažná houbová onemocnění. Nejvíce sledovaným a rozšířeným mykotoxinem produkovaným patogeny z rodu Fusarium je deoxynivalenol (DON), rod Fusarium je však schopen produkovat řadu dalších mykotoxinů. Rostliny se infekci patogeny z rodu Fusarium brání různými mechanismy, které jsou vyvolány jako aktivní reakce na napadení. Existují však také...

Kategorie: Genetika, Obilniny, Odrůdy

Vsadil na aplikaci síry

Soukromě hospodařící rolník Petr Mikeš obdělává zhruba 500 ha. Sídlí ve Skramouši na Mělnicku a hospodaří od roku 1995, výměra za tu dobu vzrostla. Zároveň poskytuje služby pro zemědělce, především sklizeň cukrovky. Pozemky se nacházejí většinou v nadmořské výšce 350 m.

Kategorie: Obilniny, Výživa rostlin