Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Změna klimatu a rostlinná produkce

Změna klimatu není záležitost daleké budoucnosti, ale s jejími konkrétními, zvláště negativními dopady se potkáváme již řadu let. V naší krajině můžeme v poslední dekádě pozorovat řetězení dříve ojedinělých projevů extrémních událostí a trendových posunů podmíněných klimatickými příčinami. Jedná se jak o abiotické situace (sucho, povodně, kratší doba trvání sněhové...

Kategorie: Nezařazené

Quinoa – plodina s velkým potenciálem

V současné době jsou celosvětově potraviny z více než padesáti procent vyráběny z obilovin. Dalšími zdroji, které se stávají důležitými, jsou stále více využívané pseudoobiloviny. Jedná se o skupinu plodin, která sice nepatří mezi pravé trávy jako obilniny, ale jedná se o škrobnatá zrna či semena, která se podobným způsobem...

Kategorie: Nezařazené, Rostlinná výroba

Kanada změnila regulace geneticky modifikovaných rostlin

Výzkum, který provedla průzkumná agentura najatá společností CropLife Canada, ukázal, že 35 až 40 % Kanaďanů věří, že geneticky modifikované (GM) potraviny nejsou pro konzumenty bezpečné, i když vědecké důkazy ukazují, že jsou stejně bezpečné jako jejich konvenční protějšky. Průzkum také ukázal, že 61 % Kanaďanů o GM plodinách nikdy...

Kategorie: Nezařazené

Účinnost hnojení dusíkatými hnojivy při podpoře rozkladu slámy

Účinnost hnojení dusíkatými hnojivy při podpoře rozkladu slámy ozimé pšenice zjišťovali odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v letech 2018–2020 v letním a podzimním období na dvou stanovištích: v Praze-Ruzyni a Lukavci u Pacova. Porovnávali vliv vybraných dusíkatých hnojiv (močovina, Ureastabil, kejda a digestát) na rozklad slámy...

Kategorie: Nezařazené

Hospodaření na předměstí

Pro předměstí Brna a jeho bezprostřední okolí je typická intenzivní rostlinná výroba, ale rovněž značná variabilita půdních typů a přírodních podmínek, na což je nezbytné brát zřetel v rámci agrotechniky. Své o tom ví člen Asociace soukromého zemědělství Brno Pavel Stejskal z Ponětovic, jímž obhospodařované pozemky dělí až třicet kilometrů...

Kategorie: Nezařazené

Zrušená povolení přípravků

Na základě údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bylo v období 1. 6. – 30. 6. 2021 zrušeno povolení referenčních přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uvedených v tabulce.

Kategorie: Nezařazené

První informace o úrodě brambor

Na konci července je stále velká část brambor na poli, ale již tehdy jsou signály, které ukazují na to, jaká bude sezóna z pohledu pěstitelů této komodity. Jedny z prvních informací mohou zemědělci získat na tradičním polním dnu o bramborách, který pořádá společnost MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r....

Kategorie: Nezařazené

Prozatím nižší až střední infekční tlak

I v letošním roce inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) hodnotí ve vybraných porostech pšenice riziko napadení růžověním klasů pšenice pomocí kalkulátoru rizik zveřejněných na Rostlinolékařském portálu. Na řadě míst byla ve 24. týdnu pšenice již odkvetlá, někde pšenice začíná teprve kvést. V současnosti s ohledem na fázi...

Kategorie: Nezařazené, Obilniny, Ochrana rostlin

První výskyty imag zavíječe kukuřičného ve světelných lapačích

Na řadě lokalit Moravy a Polabí byla ve 24. týdnu dosažena míra sumy efektivních teplot (SET), která signalizuje první výskyt motýlů. To potvrzují i záchyty imag zavíječe kukuřičného ve světelných lapačích v Oblekovicích (okr. Znojmo), Jiříkovicích (okr. Brno-venkov) a Uherském Ostrohu (okr. Uherské Hradiště). Při přetrvávajícím teplém průběhu počasí dojde...

Kategorie: Kukuřice, Nezařazené, Ochrana rostlin