Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Kvalita, která není bez rizika

Na straně jedné jsou všem známá pozitiva, která s sebou přináší použití organických hnojiv v podobě zvyšování organické hmoty v půdě, přirozeného zdroje živin a omezení čerpání neobnovitelných zdrojů. Na straně druhé mohou být s použitím organických hnojiv spojena rizika, která mohou mít na pěstované plodiny přesně opačný účinek, než...

Kategorie: Nezařazené

Uspořádáním hrachového porostu lze ovlivnit disperzi zrnokaza v prostoru

Mírnější průběhy zim, horká léta a v celku bezúspěšné pokusy předcházet a snižovat napadení porostů pyretroidními insekticidy způsobují, že mortalita imag zrnokaza hrachového (Bruchus pisorum L.) během zimování je nižší, období kladení delší a dopad insekticidů na vývoj nové generace (vliv na početnost populace následné generace) je poměrně nízký. Populace,...

Kategorie: Nezařazené

Regulace výdrolu obilnin a pýru plazivého v ozimé řepce

Na změnách spektra plevelů v posledních desetiletích se projevuje významně především snížení počtu plodin, tzv. tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Podobně působí na rostoucí výskyt plevelů ústup od tradičního zpracování půdy a příklon k technologiím minimálního zpracování půdy.

Kategorie: Nezařazené

Novinky mezi ozimými plodinami

Společnost SOUFFLET AGRO, a. s., nabízí zemědělcům mimo jiné osivo širokého sortimentu odrůd celé řady plodin. Z toho důvodu si v letošním roce nenechala ujít příležitost vystavovat i na červnové akci Naše pole. Představila se zde naprostá většina odrůd, které má společnost SOUFFLET AGRO ve výhradním zastoupení pro český trh....

Kategorie: Nezařazené

Mapa náchylnosti půd k utužení

Na podnět Ministerstva zemědělství došlo v roce 2020 k revizi přístupu k mapovému vymezení náchylnosti půd k utužení. Podle výsledků retrospektivních monitoringů založených na porovnání párových dat (stavu půdy v minulosti a v současnosti), je zhoršení fyzikálního stavu půdy (utužení) v České republice velice rozšířeno, a to především v podorničí....

Kategorie: Nezařazené

Biologicky proti posklizňovým ztrátám

Ve chvíli, kdy je ukončena sklizeň, přichází další, neméně důležitá etapa procesu zpeněžení zemědělské produkce – skladování. Posklizňové ztráty představují významný problém v celém řetězci, který propojuje producenta se spotřebitelem. Jejich výše bývá vyčíslována v řádech miliónů.

Kategorie: Nezařazené

Od okrasy k obnovitelnému zdroji energie

Změny klimatu se dají stále obtížněji ignorovat, a tak vědci pracují na diverzifikaci a vylepšování alternativních zdrojů energie. Mezi obnovitelné zdroje se řadí i vytrvalá tráva – Miscanthus (ozdobnice) – vykazující slibné výsledky jako zdroj pro produkci etanolu a další využití, i když současné hybridy bývají často limitovány podmínkami životního...

Kategorie: Nezařazené

Některé podniky pěstují zelené zlato

Česká republika je dlouhodobě významným producentem aromatických odrůd chmele označovaných jako zelené zlato. I když plochy této plodiny se v posledních letech u nás pohybují kolem hranice pěti tisíc hektarů, pro některé podniky je chmel i přes malou výměru hlavní plodinou. Výhodou je dlouhodobé smlouvy s odběrateli a poměrně zajímavá...

Kategorie: Nezařazené