Archiv pro rubriku: LAKR

Filtr

Odrůda kmínu pro jarní pěstování

Kmín kořenný je naší tradiční kořeninovou plodinou. Výchozím typem odrůd, které jsou základem sortimentu registrovaných odrůd, jsou odrůdy dvouletého charakteru. Všechny tyto odrůdy jsou neopadavé. Nejstarší z těchto odrůd je Rekord z roku 1978, Prochan byl registrován v roce 1990 a Kamín v roce 2019. Dvouleté odrůdy se pěstují na zhruba dvou...

Kategorie: LAKR

Výsledky zkoušení odrůd kmínu

Základní kořeninovou rostlinou našeho zemědělství pěstovanou na největší ploše je kmín kořenný. Jeho pěstování a také šlechtění má u nás dlouhou tradici. Plochy i výnosy v praxi dosti výrazně kolísají. Tématu se věnujeme v týdeníku Zemědělec. Ing.Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvádí, že v letech...

Kategorie: LAKR

Kmín trošku z jiného úhlu pohledu

Velkým propagátorem a inovátorem v oblasti kmínu, především jeho tradiční dvouleté formy, je výkonný ředitel spolku Český kmín, z. s., a lisař Olejového mlýnu Petráveč Karel Jonák. Vedle manažerské činnosti, v rámci níž se tomuto muži podařilo například oživit trh s touto kořeninovou rostlinou a rozjet kampaň se společností Vitana, Ambiente a též...

Kategorie: LAKR

Připravují nové odrůdy lnu a kmínu

Především kmín, len a konopí si mohli prohlédnout návštěvníci v expozici firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., na výstavě Naše pole. Společnost má v registračních zkouškách novou odrůdu olejného lnu a jednoletého kmínu.

Kategorie: LAKR, Olejniny

Sklizeň kmínu výrazně poklesla

Možnostmi pěstování kmínu v České republice se zabýval jarní seminář pro pěstitele této plodiny. Proběhl formou online konference a přednášející se zabývali chorobami a škůdci kmínu nebo ochranou proti plevelům. Upozornili i na neobvykle nízké výnosy plodiny v posledních dvou letech, které byly zhruba nižší než poloviční.

Kategorie: LAKR

Pěstování a perspektiva kmínu kořenného

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) je žádanou tržní plodinou a jeho pěstování má v českých zemích bohatou tradici. Pěstování kmínu u nás nejvýrazněji ovlivnilo povolení neopadavé odrůdy Rekord v roce 1978. Další neopadavé odrůdy Prochan a nejnovější Kepron komoditu kmín ve výnosu stabilizovaly. V roce 2014 pak byla povolena odrůda...

Kategorie: Agrotechnika, LAKR

Připravují levandulové degustační menu

Na začátku předloňského roku se Lukáš Drlík s Veronikou Pejšovou rozhodli opustit svá stávající zaměstnání a začali hospodařit v Bezděkově na statku po prarodičích. V počátcích nedali na rady místních zemědělců, aby pěstovali tradiční plodiny řepku nebo kukuřici jako ostatní, ale rozhodli se na základě poznatků ze svých cest po...

Kategorie: LAKR

Inspekce zadržela čaje

Ze sedmi druhů čaje z Číny v zásilce o hmotnosti 316 kg, které Česká zemědělská a potravinářská inspekce zadržela na letišti v Ruzyni, nevyhovělo kvůli nadlimitní přítomnosti reziduí pesticidů pět druhů čaje o celkové hmotnosti 247 kg. Inspekce o tom informovala v tiskové zprávě.

Kategorie: LAKR