Archiv pro rubriku: Konference

Filtr

Konference Živá krajina

První ročník konference o regenerativním zemědělství s názvem Živá krajina představí výhody regenerativního zemědělství v České republice. Podpoří zemědělce v šetrném způsobu hospodaření, otevře odbornou debatu nad možnostmi zlepšování kvality polí, ozdravování půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Regenerativní zemědělství přináší odpověď na otázky, jak zabránit půdním erozím i snížit náklady...

Kategorie: Konference

Aplikační podmínky ovlivňující účinnost a selektivitu herbicidů

Na konferenci Bayer ExpertForum se představila celá řada novinek rozšiřující zemědělcům možnosti pěstování a především ochrany zemědělských plodin. Kvalitní přípravek je důležitým předpokladem pro účinný zásah proti škodlivým organismům. Svůj vliv mají ale i podmínky aplikace. To platí i v případě herbicidní ochrany, na kterou se v rámci uvedené akce...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Moderní způsob regulace porostů obilnin

Společnost Bayer představila na začátku tohoto roku nový regulátor růstu určený do obilnin. Pokusy s přípravkem Fabulis® OD ukázaly, že rostliny krátí a navíc stimuluje zesílení stébel. Výsledkem je porost lépe odolávající poléhání. Regulátor je možné úspěšně použít i při nižších teplotách je dobře mísitelný s dalšími přípravky na ochranu...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Investice do výzkumu zajišťuje novinky pro ochranu

Investice do výzkumu umožňují zemědělcům zajistit plodinám ochranu pro vyšší a kvalitnější produkci. Ani letošní tradiční konference společnosti Bayer nebyla ochuzena o prezentaci některých novinek v nabídce pro rok 2021. Větší pozornost byla věnována přípravku Fabulis OD. Jedná se o nový regulátor růstu obilnin. V insekticidním systému D-ACT pak byly...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Přichází azol nové generace

Společnost BASF, spol. s r. o., uspořádala sérii on-line konferencí prostřednictvím TV Zemědělec. Nosným tématem bylo představení novinek, zejména nové účinné látky ze skupiny azolů. Jde o první izopropanolový azol mefentrifluconazole, prezentovaný firmou pod obchodním názvem Revysol. V České republice je registrovaný do obilnin, v následujících letech se pěstitelé dočkají...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Dálkový průzkum Země a meliorace

Dálkový průzkum Země se stále vyvíjí a zdokonaluje. Moderní technologie lze úspěšně využívat v mnoha oblastech včetně precizního zemědělství. Distančně je mimo jiné možno najít drenážní soustavy. Meliorace mohou udělat dobrou službu v letech s nadbytkem vláhy. Ideální je, pokud se systémy odvodňování a závlah na jednom pozemku vzájemně doplňují.

Kategorie: Konference, Půda

Sladu se vyrobí méně

Česká republika je jedním z významných producentů sladu v rámci EU. Naprostou většinu sladovnického ječmene pro zpracovatele zajišťují tuzemští zemědělci. Změny v odrůdové skladbě určené pro výrobu sladu jsou v roce 2021 jen minimální. Společnost Sladovny Soufflet ČR počítá s přibližně desetiprocentním poklesem výroby sladu v roce 2020.

Kategorie: Konference, Obilniny

Také letos s novinkami na trh

Ani letošní tradiční konference společnosti Bayer nebyla ochuzena o prezentaci některých novinek v nabídce pro rok 2021. Větší pozornost byla věnována přípravku Fabulis OD. Jedná se o nový regulátor růstu obilnin. V insekticidním systému D-Act pak byly představeny dva nové insekticidy – Decis Forte a Yoroi. Tím ovšem výčet novinek...

Kategorie: Konference, Obilniny, Ochrana rostlin, Olejniny

Jak dosahovat vyšších výnosů cukrovky

Cukrové řepě se na našich polích v loňském roce obdobně jako v předchozí sezóně dařilo hůře než v dřívějších mnohem úspěšnějších ročnících. Výsledky cukrovarnické kampaně skončily daleko za očekáváním. Díky nižší produkci způsobené suchem se zkrátila délka řepné kampaně a vyrobilo se méně cukru, než se předpokládalo.

Kategorie: Konference, Okopaniny