Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Zaplatí za ukládání uhlíku do půdy

V minulém roce společnost Corteva Agriscience spustila v USA projekt Corteva Carbon Initiative, který zemědělcům umožňuje získávat uhlíkové kredity a platby za ně. Nyní oznámila jeho rozšíření o 17 nových států v USA a dvě plodiny. Společnost Corteva Agriscience v tiskové zprávě uvádí, že hlavním cílem iniciativy zůstává pomáhat...

Kategorie: Agrotechnika

Spotřeba biopotravin dále rostla

V roce 2020 vzrostla celosvětově poptávka po bioproduktech i plocha ekologického zemědělství. Uvádí to nejnovější statistická ročenka o celosvětovém ekologickém zemědělství s údaji ze 190 zemí, představená v polovině února. Ročenku vydal švýcarský Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL a světová zastřešující organizace pro ekologické zemědělství IFOAM – Organics International....

Kategorie: Agrotechnika

Zemědělci proti změně klimatu

Jednou z hlavních příčin negativních klimatických změn je velké množství oxidu uhličitého v atmosféře, přitom v půdě uhlík chybí, ač je nezbytný k tvorbě humusu. K odstranění tohoto nesouladu vede regenerativní zemědělství: na jedné straně bojuje proti uvedeným příčinám klimatických změn, na druhé zvyšuje úrodnost zemědělské půdy, která pak lépe...

Kategorie: Agrotechnika, Klima

Principy regenerativního zemědělství

Regenerativní zemědělství je komplexní metoda obhospodařování půdy, jejíž základní princip spočívá v co možná největším napodobování přírody a jejích ekologických a biologických procesů a v co nejmenších zásazích člověka. Kombinace regenerativního zemědělství s využíváním fotosyntézy a specifických postupů vede k celkovému zdraví, odolnosti a kvality plodin i samotné půdy.

Kategorie: Agrotechnika, Klima, Rostlinná výroba

Nové půdní mapy

Přesné a aktuální mapy půdních vlastností jsou považovány za jeden ze základních podkladů pro hodnocení řady aspektů hospodaření na zemědělské půdě. Produkční potenciál půd, retence vody, problematika eroze půd či celková zásoba uhlíku – to jsou jen některé příklady, kde využití detailních půdní map může vést k nalezení vhodných řešení na...

Kategorie: Agrotechnika

Plánují popularizaci výzkumu

Pozici předsedy předsednictva České akademie zemědělských věd v nedávných volbách obhájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Kromě jiného chce instituci a zemědělský výzkum dostat ve větší míře do médií a k politikům. Podělil se také o postoj akademie ke strategiím Green deal a Od vidlí po vidličku a popsal, jak přibližují...

Kategorie: Agrotechnika

Pomáhají rostlinám hned od začátku

Příjemnou příležitostí pro osobní setkání se svými zákazníky byla celostátní výstava Naše pole pro společnost AMALGEROL CZ, s. r. o. Hlavním produktem nabízeným zemědělcům je přípravek Amalgerol Premium. V nabídce ale najdeme také pevná a kapalná hnojiva a dvě novinky – Amalgerol Essence a Amalgerol Starter.

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny, Polní dny

Mokro horší sucha platí již stovky let

Výrazně mokrý průběh letošního ročníku je sice méně obvyklý, ale nikoliv neznámý. Velmi shodný ročník 1771 popisuje ve své kronice písmák František Jan Vavák. Mokré období tehdy trvalo tři roky, pro zemědělce a spotřebitele to znamenalo pohromu – prudký růst cen potravin a hlad. Dnešní zemědělci jen častěji zapadnou na...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny