Efektivní, přitom šetrné moření

Půdou a osivem přenosné choroby lze efektivně regulovat pouze mořením osiva. Foliární aplikace nejsou účinné, případně vykazují velmi omezenou účinnost, a to pouze v případě některých patogenů. Z těchto důvodů by měla být ochrana osiva mořením běžnou součástí agrotechniky, a to nejen u množitelských porostů.

Společnost Syngenta přináší zákazníkům a producentům osiv silné portfolio mořidel. Léty prověřené, oblíbené a spolehlivé moření Vibrance letos slaví deset let. Jaké jsou jeho benefity?

Vibrance Duo, Vibrance Gold a Vibrance Star – spojení hledejte v sedaxane. Účinnou látku sedaxane, na trhu uváděnou jako Vibrance, vyvinula společnost Syngenta speciálně pro potřeby moření. Díky této specializaci je účinná látka velmi efektivní v potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, ale současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám.


Účinná látka sedaxane je velmi účinná na potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů a současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám: poskytuje vynikající ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje.


Vibrance Gold – špička na trhu

Mořidlo Vibrance Gold je vysoce kvalitní, léty prověřený produkt. Řadíme jej mezi širokospektrální fungicidní mořidla. Vibrance Gold, registrovaný do všech obilnin, obsahuje účinné láky s různým mechanismem účinku: sedaxane 50 g/l, fludioxonil 25 g/l a difenoconazole 25 g/l.

Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), paluška travní a pruhovitost ječmene a snětí: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

Vibrance Gold společně s mořidly Vibrance Duo a Vibrance Star představují jediná mořidla, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách.

Vliv moření na mohutnost a délku kořenového systému (pokus s rhizotrony v ječmeni, Trutnov 2020). Zleva: neošetřená kontrola; vibrance Gold, konkurenční moření

Kořenomorka obilná útočí

Kořenomorka je choroba, která v posledních letech nabývá na významu, v porostech obilnin se s ní setkáváme stále častěji. Díky široké škále hostitelů má střídání plodin minimální dopad na prevalenci nebo kontrolu této choroby. Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a kořenový systém rostlin. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin, lze je velmi snadno vytáhnout z půdy. U napadených rostlin dochází k narušení příjmu vody a živin a v konečném důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

Síla, která pomáhá

Mořidla řady Vibrance disponují díky účinné látce sedaxane tzv. Rooting Power Technologií. To znamená, že rostliny ošetřené účinnou látkou sedaxane mají mohutnější, silnější a odolnější kořenový systém, což jim umožňuje plně využít svůj genetický potenciál. Díky silným a mohutným kořenům dokážou v průběhu vzcházení i v pozdějších vývojových fázích lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.


Mohutný kořenový systém zlepšuje příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.


Jak ověřujeme Rooting Power Technologii?

Vliv mořidel na kořenový systém se testuje jak v polních, tak laboratorních podmínkách. Co se týká hodnocení mohutnosti kořenového systému, využívají se v laboratorním testování prosklené boxy – rhizotrony. Metodiku pro hodnocení kořenů v rhizotronech vyvinul a sepsal v roce 1873 německý botanik Julius von Sachs.

Rhizotrony jsou nerezové boxy s prosklenou čelní stěnou. Po zasetí se udržují ve vyosení 30° se zatemněnou prosklenou částí pro kořeny. Rhizotrony jsou umístěny v kontrolních podmínkách (teplota, vláhový režim) se stanoveným osvětlením a fotoperiodou vzcházejících rostlin. V rhizotronech můžeme sledovat kromě vlivu mořidel na mohutnost kořenového systému také například účinnost jednotlivých mořidel na potlačení chorob po použití inokulovaného osiva.

Jedny z posledních pokusů s rhizotrony byly založeny v roce 2020 v pšenici a ječmeni na Zkušební stanici v Trutnově pod vedením pana Jaroslava Šubra. I zde byl potvrzen pozitivní vliv sedaxanu na mohutnost a délku kořenového systému.

Vliv moření na mohutnost a délku kořenového systému (pokus s rhizotrony v pšenici, Trutnov 2020). Zleva: neošetřená kontrola; vibrance Gold; konkurenční moření

Jedinečná formulace Formula M

Všechna mořidla z portfolia společnosti Syngenta vynikají mimořádně dobrou formulací, opět přizpůsobenou potřebám procesu moření.

Naše produkty pracují s technologií Formula M. Tato technologie zajišťuje vynikající aplikační proces, který garantuje kvalitní moření. Hlavními kritérii hodnocení kvality moření jsou rovnoměrné pokrytí všech částí zrna včetně nehomogenních povrchů. Při ošetření osiva je každé individuální zrno rovnoměrně pokryto mořidlem (90 % semen vykazuje namořenost 90 až 110 %, zásadně je snížen podíl podmořených semen), které je naneseno i do rýhy obilky, kde bývají nejčastěji uchyceny chlamydospory snětí. V praxi to znamená, že všem rostlinám, které vzešly z takto ošetřeného osiva, je poskytnuta stejná úroveň ochrany registrovanou dávkou mořidla. Díky tomu je také zajištěna minimalizace rizika podmoření (poddávkování mořidlem) nebo přemoření (předávkování mořidlem), dále zvýšená sypnost jak čerstvě namořeného a ještě vlhkého osiva, tak i suchého namořeného osiva. Kapacita moření ve velkoprovozních podmínkách se tak zvyšuje v průměru o 15 %. Kvalitu moření je možné posoudit také vizuálně, díky červeně zbarvenému osivu po procesu moření. Jednoduchý systém aplikace je vhodný pro všechny stávající mořičky.

Mořidla Vibrance s obsahem účinné látky sedaxane a vynikající formulací jsou skvělým řešením ochrany obilnin.

Vibrance Gold s nejvyšším obsahem účinné látky sedaxane na litr přípravku (50 g/l) představuje exkluzivní řešení vhodné na lokalitách s vysokým podílem obilnin a kukuřice v osevním postupu a na lokalitách se silným tlakem kořenomorky. Doporučujeme jej zejména pro pěstitele obilnin ve vysoké intenzitě.

Nejen v suchých letech pak přináší moření mořidly řady Vibrance™ benefit v podpoře rozvoje (mohutnosti a délky) kořenového systému.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta

Úvodní foto: Plíseň sněžná na pšenici ozimé

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *