Ceny ředitele VÚRV za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) ocenil výzkumníky za loňské nejlepší publikační a aplikované výsledky zemědělského výzkumu. V kategoriích Excelentní výsledky, Publikační výsledky a Aplikované výsledky bylo uděleno 16 cen. Mezi oceněnými jsou například botanické larvicidy z esenciálních olejů vybraných miříkovitých rostlin, nové odrůdy pšenice a řepky, metodika detekce cizích amyláz v medu, nové technologie fumigace dřeva napadeného lýkožroutem, stroj na aplikaci rodenticidů či potraviny s přidanou hodnotou. Ceny ředitele VÚRV byly vyhlášeny již podesáté. Informuje o tom tisková zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Cena ředitele VÚRV, v. v. i., je každoročně udělována na zasedání Vědecké rady VÚRV za mimořádné výsledky dosahující významného přínosu v oblasti vědy a výzkumu. „Cílem je ocenit úsilí vedoucí k tvorbě originálních výsledků a nových poznatků v oblasti rostlinné výroby, zemědělských a environmentálních věd a zavádění výsledků těchto poznatků do zemědělské praxe,“ říká RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. V roce 2021 bylo ve výzkumném ústavu řešeno 83 výzkumných projektů, z toho 65 národních a 18 mezinárodních.

V kategorii Excelentní výsledky se umístili:

 • Výsledky, které byly v národním hodnocení výsledků výzkumu klasifikovány jako výsledky špičkové světové úrovně (získaly v hodnocení RV VVI podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1 – hodnocení H18+H19 známku „1“ – výsledek špičkové úrovně)
 1. Pavela a kol.: Microemulsions for delivery of Apiaceae essential oils—towards highly effective and eco-friendly mosquito larvicides? Ind. Crops Prod., 129 (2019), pp. 631-640, 10.1016/j.indcrop.2018.11.073
 • Výsledky oceněné Zlatým klasem s kytičkou

odrůda jarní pšenice RUFIA (Ing. Hermuth)

Kitl Syrob Růžový květ – výrobek f. Kitl (doc. Pavela)

 • Výsledky oceněné Zlatým klasem

Stroj pro aplikaci rodenticidů Terrier – výrobek f. P a L (Ing. Růžek)

Erebos – přírodní bylinný nápoj f. White s. r. o. (doc. Pavela)

 • Vína oceněná na Národní soutěži vín – vinařská oblast Čechy

Rulandské modré 2018, Kerner 2020 (Ing. Beneš)

V kategorii Publikační výsledky Vědecké publikace s vysokým počtem citací, u kterých je uváděn první autor z VÚRV, v. v. i.) se umístili:

 • Pavela R. a kol. 2020. Outstanding insecticidal activity and sublethal effects of Carlina acaulis root essential oil on the housefly, Musca domestica, with insights on its toxicity on human cells. FCT, 136 (2020), Article 111037 (Cit. 34)
 • Pavela R. a kol. 2018. Larvicidal activity of essential oils of five apiaceae taxa and some of their main constituents against culex quinquefasciatus. Chem. Biodivers., 15 (2018), Article e1700382, 10.1002/cbdv.201700382 (Cit. 32)
 • Honěk, A, Dixon, A, Soares, A, Skuhrovec, J and Martinková, Z. Spatial and temporal changes in the abundance and composition of ladybird (Coleoptera: Coccinellidae) communities. Current Opinion in Insect Science 20, 61–67. CrossRefGoogle ScholarPubMed (Cit. 32)
 • Hubert, J., Bicianová, O. Ledvinka, M. Kamler, P. J. Lester, M. Nesvorná, J. Kopecký, and T. Erban. 2017. Changes in the bacteriome of honey bees associated with the parasite Varroa destructor, and pathogens Nosema and Lotmaria passim. Microb. Ecol. 73: 685–698. (Cit. 29)
 • Hubert, J., Erban, T., Kopecký, J., Sopko, M. Nesvorna, M. Lichovnikova, S. Schicht, C. Strube, O. Sparagano 2017. Comparison of microbiomes between red poultry mite populations (Dermanyssus gallinae): predominance of bartonella-like bacteria. Microb. Ecol., 74 (2017), pp. 947-960, 10.1007/s00248-017-0993-z (Cit. 27)
 • Erban, T., O. Ledvinka, M. Kamler, Nesvorna, B. Hortova, J. Tyl, D. Titera, M. Markovic, and J. Hubert. 2017. Honeybee (Apis mellifera) – associated bacterial community affected by American foulbrood: detection of Paenibacillus larvae via microbiome analysis. Sci. Rep. 7: 5084. (Cit. 27)

(Mezi publikacemi nejsou práce, které byly oceněny v předchozích letech)

V kategorii Aplikované výsledky se umístili:

 • Erban, T., Shcherbachenko, E., Talacko, P., Harant, K. (2021): Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 25 s. ISBN: 978-80-7427-356-8.
 • Stejskal, V., Hnátek, J., Vendl, T., Vokněr, J., Kadlec, J., Aulický, R. (2021): Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha, 72 s. ISBN: 978-80-7427-349-0.
 • Palicová, J., Dumalasová, V., Zelba, O., Hanzalová, A., Trávníčková, M., Chrpová, J. (2021): Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha, 28 s. ISBN 978-80-7427-359-9.
 • Nové odrůdy ozimé řepky Corida a Onca

Klíma, M., Vítámvás, P., Kosová, K., Vrbovský, V., Macháčková, I., Shmeit Y.H., Šmirous, P., Řičica, M. & Prášil, I. 2021. Odrůda řepky ozimé Corida, SELGEN, a. s.

Klíma, M., Vítámvás, P., Kosová, K., Vrbovský, V., Macháčková, I., Shmeit Y.H., Šmirous, P., Řičica, M. & Prášil, I. 2021. Odrůda řepky ozimé Onca, OSEVA PRO, s. r. o.

 • Usťak, S., Muňoz, J., Váňa, V. 2019–2021. Technologický postup kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů na hnojivé substráty

3x užitný vzor a certifikovaná metodika

 • Menšík, L. a kol.: Systém pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a půdy s bezdrátovým přenosem dat a způsob jeho výroby

patent, 2x užitný vzor, 1x funkční vzorek, 3x vědecká publikace

*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *