Archiv autora: David Bouma

Filtr

Zaplatí za ukládání uhlíku do půdy

V minulém roce společnost Corteva Agriscience spustila v USA projekt Corteva Carbon Initiative, který zemědělcům umožňuje získávat uhlíkové kredity a platby za ně. Nyní oznámila jeho rozšíření o 17 nových států v USA a dvě plodiny. Společnost Corteva Agriscience v tiskové zprávě uvádí, že hlavním cílem iniciativy zůstává pomáhat...

Kategorie: Agrotechnika

Spotřeba biopotravin dále rostla

V roce 2020 vzrostla celosvětově poptávka po bioproduktech i plocha ekologického zemědělství. Uvádí to nejnovější statistická ročenka o celosvětovém ekologickém zemědělství s údaji ze 190 zemí, představená v polovině února. Ročenku vydal švýcarský Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL a světová zastřešující organizace pro ekologické zemědělství IFOAM – Organics International....

Kategorie: Agrotechnika

Cíle jarního ošetření obilnin

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani jarními aplikacemi...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Stanovení optimálního výsevku ječmene

Jarní ječmen je nejpěstovanější jarní obilninou v České republice. Jeho primární využití je spojeno s výrobou sladu, který má na našem území dlouholetou tradici. Produkce určená pro sladovnické využití musí splňovat přísné požadavky na kvalitativní parametry. Zajištění požadavků na kvalitu zrna pro produkci sladu, včetně zvýšení ekonomické efektivity pěstování a dodržení ekologických...

Kategorie: Obilniny

Precizní postupy v ekologickém zemědělství

V poslední době se intenzivně hovoří o vyšším využití šetrnějších postupů k životnímu prostředí v konvenčním zemědělství, ale také o cíleně legislativním nárůstu ploch zemědělské půdy obhospodařované v ekologickém režimu (nárůst na 25 % ze zemědělské půdy v EU). Opomenout nelze ani obecný celospolečenský zájem o bioprodukci a udržitelný přístup k hospodaření v krajině. "Domníváme...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Dlouhověké nektarodárné biopásy

Proč se snažíme vylepšit nastavení současného dotačního titulu? V předchozím článku z roku 2020 jsme představili systém biopásů, které byly založeny s finanční podporou z Magistrátu hl. m. Prahy na pozemcích obhospodařovaných firmou VIN AGRO s. r. o. (Zemědělec 35/2020). Výzkum úspěšně pokračuje i v tomto roce. Díky dotaci od Technologické agentury ČR...

Kategorie: Nektarodárné biopásy

Snižují uhlíkovou stopu hnojiv

Praktické využití hnojiv vyrobených bez využití fosilních paliv se dostalo do finále. Zástupci společnosti Yara a družstva Lantmännen podepsali smlouvu o jejich uvedení na trh. K výrobě klíčového amoniaku bude společnost Yara u zelených hnojiv používat energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v Evropě, například v norských hydroelektrárnách. Výsledkem mají být hnojiva s uhlíkovou stopou nižší...

Kategorie: Výživa rostlin

Méně emisí, efektivnější produkce

S iniciativou ke snížení zemědělských emisí přichází společnost BASF. Od letošního roku chce ve fázích spouštět program na podporu pěstitelům nazvaný Global Carbon Farming Program. Plánuje i místním specifikům přizpůsobené šlechtění hybridní pšenice, které má přinést odrůdy s lepšími hospodářskými parametry. Dále navázala strategickou spolupráci v oblasti digitalizace zemědělství s firmou...

Kategorie: Výživa rostlin

Odrůda kmínu pro jarní pěstování

Kmín kořenný je naší tradiční kořeninovou plodinou. Výchozím typem odrůd, které jsou základem sortimentu registrovaných odrůd, jsou odrůdy dvouletého charakteru. Všechny tyto odrůdy jsou neopadavé. Nejstarší z těchto odrůd je Rekord z roku 1978, Prochan byl registrován v roce 1990 a Kamín v roce 2019. Dvouleté odrůdy se pěstují na zhruba dvou...

Kategorie: LAKR