Filtr

Aktuální články

Reakce genotypů ozimé řepky na infekci virovou žloutenkou vodnice

Virové choroby ozimé řepky jsou na našem území poměrně novým problémem. Jejich výskyt a výrazný nárůst nastal po roce 2013, kdy bylo zakázáno insekticidně mořit osivo řepky. Ozimá řepka bývá nejčastěji napadána virem žloutenky vodnice (TuYV – Turnip yellows virus). Je to významný patogen, způsobující chorobu – virovou žloutenku vodnice....

Kategorie: Olejniny

Rezistence plevelů působí pěstitelům problémy

Pro dosažení vysokých výnosů má základní význam odplevelení pozemku. Časté používání herbicidů s sebou ale přináší i určitá rizika. Mnohé plevele se staly vůči určitým účinným látkám rezistentními. Situaci neprospívá zmenšující se výběr povolených přípravků, kdy už často nelze uplatňovat antirezistentní strategii založenou na střídání látek s různým mechanismem účinku. Na problematiku...

Kategorie: Plevele

Zaplatí za ukládání uhlíku do půdy

V minulém roce společnost Corteva Agriscience spustila v USA projekt Corteva Carbon Initiative, který zemědělcům umožňuje získávat uhlíkové kredity a platby za ně. Nyní oznámila jeho rozšíření o 17 nových států v USA a dvě plodiny. Společnost Corteva Agriscience v tiskové zprávě uvádí, že hlavním cílem iniciativy zůstává pomáhat...

Kategorie: Agrotechnika

Hybridy kukuřice s kódem SY: Šampioni pro mléko, sucho i zrno

Na výběr ideálního kultivaru kukuřice můžete nahlížet z mnoha úhlů. Pokud vás zajímají parametry jako výnosnost, stravitelnost a odolnost, do vašeho zorného pole se zaručeně dostanou odrůdy s písmeny SY před názvem. Jsou to hybridy ze šlechtění společnosti Syngenta, špičky mezi osivářskými společnostmi v Čechách a na Slovensku. V rámci...

Kategorie: Komerční prezentace, Rostlinná výroba

Čirok a bér na našich polích

Čirok patří mezi nejdéle pěstované plodiny na světě. V současnosti se pěstuje na všech světadílech, přičemž se řadí mezi nejrozšířenější obilniny pro lidskou výživu. Po pšenici, kukuřici, rýži a ječmenu zaujímá páté místo. Největší plochy se nacházejí v Africe. Na našich polích se dosud příliš nerozšířil, ale vzhledem k oteplování klimatu a nedostatku...

Kategorie: Nezařazené

Nové technologie umožňují šetrné hospodaření

Půdoochranné postupy při pěstování zemědělských i zahradních plodin v současnosti představují nutnost. Erozní činností je na našem území ohrožena více než polovina orné půdy a situace se stále zhoršuje. Proto se hledají nové technologie, které by erozi podstatně zmírnily při dosahování srovnatelných výnosů jako při klasickém způsobu pěstování. Na nové půdoochranné...

Kategorie: Půda

Konference Živá krajina

První ročník konference o regenerativním zemědělství s názvem Živá krajina představí výhody regenerativního zemědělství v České republice. Podpoří zemědělce v šetrném způsobu hospodaření, otevře odbornou debatu nad možnostmi zlepšování kvality polí, ozdravování půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Regenerativní zemědělství přináší odpověď na otázky, jak zabránit půdním erozím i snížit náklady...

Kategorie: Konference

Spotřeba biopotravin dále rostla

V roce 2020 vzrostla celosvětově poptávka po bioproduktech i plocha ekologického zemědělství. Uvádí to nejnovější statistická ročenka o celosvětovém ekologickém zemědělství s údaji ze 190 zemí, představená v polovině února. Ročenku vydal švýcarský Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL a světová zastřešující organizace pro ekologické zemědělství IFOAM – Organics International....

Kategorie: Agrotechnika

Hledání úspor v pěstitelské technologii ozimé řepky

Doba maximalizace výnosu řepky na základě vysoké intenzifikace pěstování je pravděpodobně na vrcholu, možná i za vrcholem. A to jednak z důvodu neustálých restrikcí účinných látek, ale také vlivem aktuálního zvyšování cen jednotlivých vstupů. Nejmarkantnější vzestup se týká hlavně minerálních hnojiv, kde došlo k meziročnímu navýšení cen až o 300 %. Nicméně...

Kategorie: Olejniny